De officiële website van
SV Zevenhoven

Verplichte keukendiensten voor (ouders van) spelers

Zoals de laatste tijd al meerdere keren is aangekaart, wordt het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te werven voor alle werkzaamheden binnen onze vereniging. Wij zijn niet de enige vereniging die hier mee te kampen heeft, het is een probleem waar vrijwel elke vereniging tegenwoordig mee worstelt. Sterker nog, bij de meeste verenigingen is het voor alle leden en/of ouders van jeugdleden verplicht om jaarlijks allerlei werkzaamheden uit te voeren zoals bar- en keukendiensten, scheidsrechter zijn en kleedkamers schoonmaken. Bij SVZ hebben wij dit tot nog toe niet hoeven doen, maar het moment is nu aangebroken dat we dit niet langer kunnen volhouden.

Begin dit jaar is een enquête verspreid onder alle (ouders van) leden. Hierin hebben wij ook gevraagd hoe de leden er tegenover staan als bepaalde werkzaamheden verplicht worden gesteld. Het merendeel kon zich hierin vinden. Hoe spijtig we het ook vinden dat het nodig is, we zijn wel blij dat de leden hier achterstaan en er begrip voor hebben.

Gelukkig betreft het op dit moment alleen de keukendiensten. Elk team zal een aantal maal per jaar een keukendienst van 2 uur in moeten vullen. Een kleine opgave dus.

Wat betekent het concreet?

Elke zaterdag moeten de volgende keukendiensten door de teams ingevuld worden:

  • 11.00 tot 13.00 uur (ouders jeugd)
  • 13.00 tot 15.00 uur (A-junioren/senioren)
  • 15.00 tot 17.00 uur (A-junioren/senioren)
  • 17.00 tot 19.00 uur (A-junioren/senioren)

Via de leiders van alle teams zullen de (ouders van de) leden geïnformeerd worden wanneer hij/zij een keukendienst moet invullen.

Als je aan de beurt bent, zorg dan dat je je minimaal 5 minuten van te voren bij de bar meldt. Er zal een duidelijke instructie in de keuken komen en natuurlijk word je begeleid door het aanwezige barteam.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt is het een kleine moeite en alle andere leden zullen je dankbaar zijn dat ze dankzij jou iets lekkers kunnen eten.

Het bestuur