De officiële website van
SV Zevenhoven

Sponsoring

Sport en sponsoring zijn in onze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij heeft verworven, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren.

Met name de voetbalsport is een schitterend medium gebleken om reclamedoelstellingen en prestatieniveau in combinatie te laten opbloeien. Zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening gaat het immers om optimale resultaten!

In dit kader heeft SV Zevenhoven u zeker iets bijzonders te bieden. Een club die het de moeite waard maakt om er de naam van uw bedrijf aan te verbinden.

Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een onmisbaar element in het voortbestaan van zowel clubs als bedrijven. Bij SV Zevenhoven wordt daarmee zeer professioneel omgegaan. Bij het afsluiten van een sponsorcontract bieden wij meer dan voetbal alleen: een schitterende accommodatie, veelsoortige faciliteiten voor u en uw klanten, en deelname in de specifieke cultuur en recreatieve mogelijkheden van het unieke dorp Zevenhoven.

Als sponsor van SV Zevenhoven bent u niet alleen een promoting partner, u krijgt er ook heel veel voor terug. Bij een gedegen voetbalclub als SV Zevenhoven hoort een professioneel pakket aan sponsormogelijkheden. Deze mogelijkheden vindt u terug in zes verschillende vormen, die elk een eigen benaming meekregen:

  • Hoofdsponsor (diamant)
  • Gouden sponsor
  • Zilveren sponsor
  • Bronzen sponsor
  • Vriend(in) van SV Zevenhoven
  • Projectsponsor

Aan elke sponsorvorm zijn een ruim aantal faciliteiten verbonden, waarbij een hoofdsponsor uiteraard over meer mogelijkheden kan beschikken dan bijvoorbeeld een vriend. De zes verschillende opties worden bij de sponsormogelijkheden afzonderlijk beschreven.

Als u ervoor kiest om SV Zevenhoven middels een sponsorcontract financieel te ondersteunen, kunt u de promotie uiteraard afstemmen op uw eigen doelgroep. Het budget is weliswaar van tevoren bepaald, maar daarbinnen zal er in goed overleg alles aan gedaan worden om op een zo effectief mogelijke manier de juiste middelen op de juiste plaats en in de juiste context te benutten.

Sponsoring van SV Zevenhoven is gebaseerd op een contract. De overeenkomst wordt bij voorkeur aangegaan voor een periode van meerdere jaren, teneinde een langere termijn voor uw boodschap te waarborgen en de club een solide, inschatbare basis te verschaffen.

Daarnaast biedt een meerjarencontract mogelijkheden tot betere planning bij de organisatie van evenementen, een groter profijt van investeringen en promotie, en meer effect in de communicatie tussen club en bedrijf.

Indien gewenst kan er wel jaarlijks een evaluatie plaats vinden, waardoor beide partijen een optimaal rendement van het sponsorcontract kunnen behalen.