De officiële website van
SV Zevenhoven

Organisatie

Club

Bestuur

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René van Zon Voorzitter voorzitter@svzevenhoven.nl 06-55515171
Robert Plasmeijer Penningmeester & contactpersoon selectie penningmeester@svzevenhoven.nl 06-24560659
Robin Domburg Secretaris robindomburg@outlook.com 06-46572222
Marieke van Dam Contactpersoon ledenadministratie & zaal miekie1977@gmail.com 06-23966383
Richard de Kruijf Contactpersoon lagere elftallen, kantine, koersbal & “meer bewegen voor ouderen” mightykrent@hotmail.com 06-21847904
Erik Luijben Contactpersoon dames, evenementen, kleding & materialen erikluijben@hotmail.com 06-24902188
Arie Rijlaarsdam Contactpersoon onderhoud gebouwen & terreinen onderhoud@svzevenhoven.nl 06-21111983
Jacco Schoonenwolf Contactpersoon jeugd jeugdvoorzitter@svzevenhoven.nl 06-24229726
Mario Wouters Contactpersoon sponsoring mario_zevenhoven@hotmail.com 06-22832568

Club van Honderd

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René Bon
Voorzitter & commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-537332
Piet Brouwer Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-539976
Jeroen Haverkamp Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 06-10277937
Peter van Lith Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-537413
Paul Putman Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 06-11044760
Dirk van der Schaft Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-538000

Dames

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Erik Luijben
Contactpersoon dames & voetbaltechnische zaken erikluijben@hotmail.com 06-24902188
Nathalie Pellegrom-van Dijk Voetbaltechnische zaken nathalie.vandijk@live.nl 06-10691225

Jeugdcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jacco Schoonenwolf
Jeugdvoorzitter & voetbaltechnische zaken jeugdvoorzitter@svzevenhoven.nl 06-24229726
Jos van den Berg Evenementen & voetbalkamp josvandaberg@hotmail.com 06-30024157
Angel Binnekamp Evenementen, voetbalkamp, overige zaken & notulist angelbinnekamp@hotmail.com 06-42071983
Brigitte van den Bos Wedstrijdcoördinator jeugd wedstrijdzaken-jeugd@svzevenhoven.nl 06-11082120
Emil Bos Voetbaltechnische zaken emilbos@gmail.com 06-53219513
Leon Kampman Kleding & evenementen leon.kampman@outlook.com 06-12521917
Petra van Lith Toernooien toernooien@svzevenhoven.nl
Dorien van Mever Evenementen
Wilco Mur Pupil van de week & evenementen el-murro23@live.nl 06-51918716
Inneborg Zeldenthuis-Dol
Kleding, evenementen & overige zaken 06-28130432

Kleding & materialen

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Erik Luijben
Contactpersoon kleding en materialen & commissielid kleding@svzevenhoven.nl 06-24902188
Luke v/d Broek Commissielid kleding@svzevenhoven.nl 06-46156408

Ledenadministratie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Marieke van Dam
Ledenadministratie ledenadministratie@svzevenhoven.nl 06-23966383

Online

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Angel Binnekamp Contactpersoon social media angelbinnekamp@hotmail.com 06-42071983
Robin Domburg Contactpersoon SVZ TV robindomburg@outlook.com 06-46572222
Leon Kampman Contactpersoon social media leon.kampman@outlook.com 06-12521917
Erik Luijben Contactpersoon website website@svzevenhoven.nl 06-24902188

Selectie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René Bon
Voetbaltechnische zaken renebon@yahoo.com 06-53857721
Wesley Fransen Voetbaltechnische zaken 06-30364527
Ruud Zevenhoven Voetbaltechnische zaken 06-25233192

Sponsorcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Mario Wouters Contactpersoon sponsorzaken & commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-22832568
Erik de Groot Commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-20408246
Rolf Koot Commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-16602612
Jakob Stokman Commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-15208042

Veilingcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jordy Aartman Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-22656621
Frank de Boer Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-52499009
Jeffrey Bosman Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-50543614
Luuk Brouwer Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-57752224
Patrick Hilders Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-11300198
Jan de Kruijf Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-11044760
Erik Luijben Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-24902188

Vertrouwenspersonen

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Teuna van den Bergh Vertrouwenspersoon tvandenbergh@hetnet.nl 06-23406362
Monique de Kruijf-Roos Vertrouwenspersoon monique_roos@outlook.com 06-43726784

Voetbalkamp

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jordy Aartman Contactpersoon juniorenkamp jordy_aartman3@hotmail.com 06-22656621
Mariska Aartman Contactpersoon pupillenkamp vin.maris@casema.nl 06-30372260
Angel Binnekamp Contactpersoon pupillen- en juniorenkamp angelbinnekamp@hotmail.com 06-42071983
Jan de Kruijf Contactpersoon juniorenkamp jandekruijf@hotmail.com 06-11044760
Wieteke Moerdijk Algemene zaken wmoerdijk@hotmail.com 06-13184897

Vrijwilligers

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jolanda Mol Coördinator vrijwilligers vrijwilligers@svzevenhoven.nl 06-10139447

Wedstrijdorganisatie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Frank de Boer Coördinator zaterdagochtend ontvangst bestuurskamer frankdeboer-4@hotmail.com 06-52499009
Leen Mur Coördinator zaterdagmiddag ontvangst bestuurskamer leen.mur@kpnmail.nl 0172-539414
Brigitte van den Bos Wedstrijdcoördinator jeugd wedstrijdzaken-jeugd@svzevenhoven.nl 06-11082120
Robin Domburg Wedstrijdcoördinator selectie, lagere elftallen & dames robindomburg@outlook.com 06-46572222
Peter van Lith Contactpersoon scheidsrechters 06-19830245

Zaalvoetbalcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Marieke van Dam Contactpersoon zaal & commissielid miekie1977@gmail.com 06-23966383
Hugo Bakker Commissielid info@sporthaldevlijt.nl 06-54691312
Arjan Bosman Commissielid & financiële zaken 06-51763181

Commissie waarden en normen

De sport is voor een groot deel een afspiegeling van onze maatschappij, waarbij zich zaken kunnen voordoen die niet passen, zoals we een en ander met elkaar afgesproken hebben. Bij een sport als voetbal hebben we tevens met strijd (fysiek) en emotie te maken, en dat kan dan weer allerlei incidenten en ongewenst gedrag in de hand werken.
Sportbeoefening en de beleving ervan hoort leuk te zijn, het is een hobby, we doen het voor de ontspanning, we blijven er fit bij en beleven er plezier aan.

Ongewenst gedrag hoort hier dus absoluut niet bij.

SV Zevenhoven en de KNVB zijn zich hier goed van bewust, het kan de goede naam van de club schaden, maar in de eerste plaats de gedupeerden schade toebrengen en het plezier in de sport buiten hun schuld doen verliezen.

Dit willen we natuurlijk bij SV Zevenhoven voorkomen en daarom is er een paar jaar geleden een commissie in het leven geroepen, die de vereniging helpt om het Normen & Waarden beleid uit te voeren.

De Normen en Waarden Commissie wordt binnen SVZ vertegenwoordigd door Rene van Zon en Theo de Boer.