De officiële website van
SV Zevenhoven

Organisatie

Club

Bestuur

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René van Zon Voorzitter en contactpersoon koersbal & “meer bewegen voor ouderen” voorzitter@svzevenhoven.nl 06-55515171
Robin Domburg Penningmeester penningmeester@svzevenhoven.nl 06-46572222
Maroucha Joren Secretaris maroucha_joren@hotmail.com 06-13985407
Emil Bos Contactpersoon jeugd jeugdvoorzitter@svzevenhoven.nl 06-53219513
Erik Luijben Contactpersoon selectie en kleding & materialen erikluijben@hotmail.com 06-24902188
Senad Rasljanin Contactpersoon dames en kantine senad_rasljanin3@hotmail.com 06-29199861
Arie Rijlaarsdam Contactpersoon onderhoud gebouwen & terreinen onderhoud@svzevenhoven.nl
Jacco Schoonenwolf Contactpersoon sponsoring info@screendrukliberty.nl 06-24229726
Jakob Stokman Contactpersoon lagere elftalen jakobstokman@gmail.com 06-15208042
Mario Wouters Contactpersoon evenementen mario_zevenhoven@hotmail.com 06-22832568

Club van Honderd

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René Bon
Voorzitter & commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-537332
Piet Brouwer Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-539976
Jeroen Haverkamp Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 06-10277937
Peter van Lith Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-537413
Paul Putman Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 06-11044760
Dirk van der Schaft Commissielid clubvanhonderd@svzevenhoven.nl 0172-538000

Jeugdcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Emil Bos Jeugdvoorzitter & voetbaltechnische zaken jeugdvoorzitter@svzevenhoven.nl 06-53219513
Angel Binnekamp Algemene zaken, evenementen & voetbalkamp jeugdevenementen@svzevenhoven.nl 06-42071983
Leon Kampman Voetbaltechnische zaken, materialen & evenementen jeugdevenementen@svzevenhoven.nl
Brigitte van den Bos Wedstrijdcoördinator & notulist wedstrijdzaken-jeugd@svzevenhoven.nl 06-11082120
Petra van Lith Toernooien & scheidsrechters toernooien@svzevenhoven.nl 06-52282622
Wilco Mur Pupil van de week & evenementen el-murro23@live.nl 06-51918716
Jos van den Berg Evenementen josvandaberg@hotmail.com 06-30024157

Kleding & materialen

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Luke v/d Broek Commissielid kleding@svzevenhoven.nl 06-46156408
Erik Luijben
Commissielid & bestuursafgevaardigde kleding@svzevenhoven.nl 06-24902188

Ledenadministratie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Brigitte van den Bos Ledenadministratie ledenadministratie@svzevenhoven.nl 06-11082120

Online

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Erik Luijben Contactpersoon website website@svzevenhoven.nl 06-24902188
Angel Binnekamp Contactpersoon social media online@svzevenhoven.nl 06-42071983
Leon Kampman Contactpersoon social media online@svzevenhoven.nl
Robin Domburg Contactpersoon SVZ TV robindomburg@outlook.com 06-46572222

Selectie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
René Bon
Voetbaltechnische zaken renebon@yahoo.com 06-53857721
Wesley Fransen Voetbaltechnische zaken 06-30364527
Ruud Zevenhoven Voetbaltechnische zaken 06-25233192

Sponsorcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jacco Schoonenwolf Commissielid & bestuursafgevaardigde sponsoring@svzevenhoven.nl 06-24229726
Rolf Koot Commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-16602612
Wil van der Meer Commissielid sponsoring@svzevenhoven.nl 06-11285867
Nicole Kragtwijk Commissielid events sponsoring@svzevenhoven.nl 06-23673004
Ilona van Zwieten Commissielid events sponsoring@svzevenhoven.nl

Veilingcommissie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jordy Aartman Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-22656621
Melanie Aartman Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-42171272
Rick Augustin Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-12251434
Frank de Boer Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-52499009
Jeffrey Bosman Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-50543614
Luuk Brouwer Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-57752224
Jan de Kruijf Commissielid veiling@svzevenhoven.nl 06-11044760

Vertrouwenspersonen

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Teuna van den Bergh Vertrouwenspersoon tvandenbergh@hetnet.nl 06-23406362
Monique de Kruijf-Roos Vertrouwenspersoon monique_roos@outlook.com 06-43726784

Voetbalkamp

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Angel Binnekamp Contactpersoon pupillen- en juniorenkamp voetbalkamp@svzevenhoven.nl 06-42071983
Jacco Domburg Contactpersoon pupillenkamp voetbalkamp@svzevenhoven.nl 06-37607917
Jordy Aartman Contactpersoon juniorenkamp voetbalkamp@svzevenhoven.nl 06-22656621

Vrijwilligers

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jolanda Mol Coördinator vrijwilligers vrijwilligers@svzevenhoven.nl 06-10139447

Wedstrijdorganisatie

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer
Jakob Stokman Wedstrijdcoördinator senioren jakobstokman@gmail.com 06-15208042
Brigitte van den Bos Wedstrijdcoördinator jeugd wedstrijdzaken-jeugd@svzevenhoven.nl 06-11082120
VACANT Contactpersoon scheidsrechters senioren
Petra van Lith Contactpersoon scheidsrechters jeugd 06-52282622
Leen Mur Coördinator zaterdagmiddag ontvangst bestuurskamer leen.mur@ziggo.nl 0172-539414

Commissie waarden en normen

De sport is voor een groot deel een afspiegeling van onze maatschappij, waarbij zich zaken kunnen voordoen die niet passen, zoals we een en ander met elkaar afgesproken hebben. Bij een sport als voetbal hebben we tevens met strijd (fysiek) en emotie te maken, en dat kan dan weer allerlei incidenten en ongewenst gedrag in de hand werken.
Sportbeoefening en de beleving ervan hoort leuk te zijn, het is een hobby, we doen het voor de ontspanning, we blijven er fit bij en beleven er plezier aan.

Ongewenst gedrag hoort hier dus absoluut niet bij.

SV Zevenhoven en de KNVB zijn zich hier goed van bewust, het kan de goede naam van de club schaden, maar in de eerste plaats de gedupeerden schade toebrengen en het plezier in de sport buiten hun schuld doen verliezen.

Dit willen we natuurlijk bij SV Zevenhoven voorkomen en daarom is er een paar jaar geleden een commissie in het leven geroepen, die de vereniging helpt om het Normen & Waarden beleid uit te voeren.

De Normen en Waarden Commissie wordt binnen SVZ vertegenwoordigd door Rene van Zon en Theo de Boer.