De officiële website van
SV Zevenhoven

Lid(maatschap) opzeggen

Club van 100

Natuurlijk betreuren wij het als u besluit om geen lid meer te willen zijn van onze Club van Honderd, maar wij bedanken u wel voor uw steun, die u daarmee korte of langere tijd aan ons (en de vereniging SVZ) heeft gegeven.

Opzeggen kan eenvoudig, door een mailtje te sturen naar clubvanhonderd@svzevenhoven.nl

Machtiging en incasso

Heeft u bij het lid worden een doorlopende machtiging aan ons afgegeven, dan vervalt deze automatisch.
Mits de opzegging tijdig is gedaan, zal er geen bijdrage meer worden afgeschreven.

Grote vraag is: wat verstaan wij onder tijdig ?
Wij incasseren de bijdragen bijna aan het eind van het lopende seizoen.
Wij vinden het redelijk  dat wij uw bijdrage nog mogen incasseren, als uw opzegging zo laat is gedaan, dat uw naam op de website en uw bordnaam op het CvH bord nagenoeg het gehele lopende seizoen vermeld is geworden.