De officiële website van
SV Zevenhoven

Club van 100

Hallo, kent u de Club van Honderd van SV Zevenhoven?
Nee…, dan is het nu de tijd voor een nadere kennismaking!

De Club van Honderd is in 2001 opgericht door een vriendenclub van personen die de Sportvereniging Zevenhoven een warm hart toedragen. Met de gedachte om extra dingen te organiseren en/of te realiseren binnen de vereniging, die anders niet gedaan zouden kunnen worden, heeft de Club als doelstelling:

“het bevorderen en stimuleren van allerlei activiteiten voor iedereen binnen de Sportvereniging Zevenhoven en het bieden van financiële (club)ondersteuning waar dat kan of nodig is”.

Op deze manier probeert de Club van Honderd alles op en rond het voetballen en het welzijn van de vereniging aantrekkelijk te maken. Vanuit de doelstelling wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de jeugd binnen de vereniging. Zo worden tal van jeugdactiviteiten financieel ondersteunt, zodat de jeugd toekomt aan de in deze tijd noodzakelijke lichaamsbeweging. Hierbij wordt ook uitgedragen wat het is om teamsport te bedrijven en om rekening met elkaar te houden.

Haar naam dankt de Club van Honderd aan de jaarlijkse bijdrage van ƒ 100,- die tot het jaar 2002 van de leden werd gevraagd. Omgerekend naar deze “oude” situatie vraagt de Club nu een bijdrage van € 45,00.

Organisatorisch gezien staat de Club van Honderd los van de sportvereniging. Hoewel zij in zeer nauw contact staat tot het clubbestuur, werk zij onafhankelijk hiervan. Zij heeft haar eigen boekhouding en deze is uiteraard in te zien door de leden. De Club legt doorlopend verantwoording af over de besteding van de ingelegde gelden. Dit gebeurt door publicatie van de gerealiseerde doelen (zie gerealiseerde doelen)

De Club kan altijd weer nieuwe leden gebruiken. Er is immers een constante behoefte aan financiële ondersteuning. In tegenstelling tot het begrip Honderd heeft dit niets te maken met de aantal leden. Iedereen kan en mag lid van de Club worden; leden, niet-leden, familieleden en kennissen en ook bedrijven kunnen ook lid worden.
Hoe meer leden, hoe meer er gedaan kan worden. Het kan dus zomaar gebeuren dat u tijdens uw aanwezigheid op ons complex wordt aangesproken door een commissielid met de vraag om lid te worden.
Heeft u ook een warm hart naar de vereniging en hetzelfde gevoel dan wij, steun ons dan en wordt ook lid!

Wij hebben u er graag bij!

Wilt u alles weten over de Club van Honderd, lees dan verder door in het menu op de diverse onderwerpen te klikken.