De officiële website van
SV Zevenhoven

Weetjes

Club van 100

weet u dat de “Club van Honderd” . . .

 • een enthousiaste groep van mensen is die de Sportvereniging Zevenhoven een warm hart toedragen
 • als doelstelling heeft:
  “het bevorderen en stimuleren van allerlei activiteiten voor iedereen binnen de Sportvereniging Zevenhoven en het bieden van financiële (club)ondersteuning waar dat kan of nodig is”
 • het bijzonder op prijs stelt als u zich aansluit bij deze club

weet u dat de “Club van Honderd-bijdrage” . . .

 • slechts  € 45,- is per voetbalseizoen
 • telkens geldt voor één seizoen en dat het elk seizoen vrijblijvend is om weer deel te nemen
 • ook met meer dan één persoon voldaan mag worden (bijv. ouder en kind of een heel elftal)

weet u dat een “Club van Honderd-lid” . . .

 • inspraak heeft over de besteding van de ingebrachte bijdrage
 • via een formulier ideeën of voorkeuren kan indienen bij de commissie
 • hiervoor ook meerdere bestemmingen/doelen kan kiezen
 • met een naamplaatje op het Club van Honderd namenbord in de kantine wordt vermeld
 • zelf mag aangeven welke naam of namen op dit naamplaatje wordt aangebracht

weet u dat de “Club van Honderd-commissie” . . .

 • ideeën verzamelt en gezamenlijk beslist waaraan de gelden worden uitgegeven
 • daarbij zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de clubleden
 • toeziet op de uitvoering van de besluiten en verslag uitbrengt over de bestedingen

u weet inmiddels genoeg . . .

 • zeg JA, steun ons en wordt ook lid van de Club van Honderd
 • om samen met ons het goede gevoel te delen, dat mede door uw financiële ondersteuning leuke, sportieve, nuttige activiteiten en andere doelen gerealiseerd kunnen worden