De officiële website van
SV Zevenhoven

Ideeënbus

Club van 100

Als lid mag u ideeën inbrengen waar de bijdragen aan besteed kunnen worden.
Of het nu slechts gaat om één specifiek doel of juist om meerdere doelen, het maakt niet uit, alle ideeën zijn welkom.
U kunt zelfs een besteding per percentage aangeven, bijv. 50% jeugd, 30% vervanging materiaal en 20% vrijwilligers.
Breng uw idee(ën) onder de aandacht van de commissie.

De commissie beoordeelt de ingebrachte ideeën en toetst deze aan de commissie doelstelling.
Ideeën kunnen worden geaccepteerd maar ook worden afgewezen.
Als inbrenger van het idee krijgt u hiervan altijd bericht.

Belangrijk om te weten:
De commissie zorgt niet voor de uitvoering van de ingebrachte ideeën.
De commissie stelt alleen geheel of gedeeltelijke financiering ter beschikking.

Ideeën inbrengen kan alleen met het ideeënformulier

Vul altijd de volgende gegevens in:

  • naam en telefoonnummer ( evt. email van de aanvrager)
  • het idee of de gewenste bestemming ergens voor
  • het bedrag of de kosten

U kunt het ideeënformulier op 2 manieren gebruiken:

Digitaal

Handmatig

  • het formulier hangt in de kantine naast het Club-van-Honderd-namenbord
  • invullen en afgeven aan iemand van de CvH commissie