De officiële website van
SV Zevenhoven

VOG voor vrijwilligers

Als middel voor het creëren en behouden van een veilige sportomgeving heeft het jeugdbestuur het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die direct of indirect contact hebben met minderjarigen. Hiervoor is 31 maart als het doel gesteld. Een groot aantal personen hebben al gehoor gegeven aan deze oproep en heeft een VOG ingeleverd. Het is echter belangrijk dat ook de vrijwilligers die dit nog niet gedaan hebben de aanvraag zo snel mogelijk in gang zetten en de VOG of een kopie hiervan inleveren bij een lid van het jeugdbestuur.

Meer  informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag binnen s.v. Zevenhoven kunt u hier vinden.