De officiële website van
SV Zevenhoven

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Het (jeugd)bestuur onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die direct of indirect contact hebben met minderjarigen vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft in eerste instantie de leiders, coaches en trainers, maar daarnaast ook de leden van bepaalde evenementencommissies (bijvoorbeeld voetbalkamp) en de jeugdcommissie zelf. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met minderjarigen een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Wij stellen als doel dat alle bovengenoemde vrijwilligers voor 31 maart 2018 een VOG hebben aangevraagd en deze bij ons hebben ingeleverd. Dit betekent dat personen die geen VOG inleveren, geen functie in de jeugd van SV Zevenhoven meer uit kunnen voeren. Een groot aantal personen hebben al gehoor gegeven aan deze oproep en heeft een aanvraag gestart of al een VOG ingeleverd bij het jeugdbestuur. Het is echter belangrijk dat ook de vrijwilligers die dit nog niet gedaan hebben de aanvraag in gang zetten.

VOGs die gedurende het seizoen 2016/2017 aangevraagd zijn en bij de jeugdcommissie zijn ingeleverd blijven geldig gedurende dit seizoen.

Aanvragen
Onze vereniging is toegelaten tot de regeling gratis VOG voor vrijwilligers. Deze regeling zorgt ervoor dat wij gedurende deze periode VOGs aan kunnen vragen voor onze medewerkers zonder dat hier kosten aan verbonden zijn, zowel voor de club als voor u. Om de aanvraag te starten geeft u uw e-mailadres, en zo mogelijk die van andere leden van de teambegeleiding of commissie waartoe u behoort, door aan Robin Domburg. De gratis aanvraag wordt hierna voor u klaargezet in uw mail. Let op: de link hierin is slechts beperkte tijd geldig. Er wordt hierna gescreend op profiel 84 (belast zijn met de zorg voor minderjarigen). De VOG die u enkele weken later via de post ontvangt levert u hierna in bij een lid van de jeugdcommissie.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op.

Robin Domburg
Jeugdcommissie SV Zevenhoven
06-46572222 / robindomburg@outlook.com