De officiële website van
SV Zevenhoven

Update van de jubileumcommissie

Al enige maanden zijn de leden van de jubileumcommissie onder de bezielende leiding van (erevoorzitter) Dolf van Leeuwen bezig om vorm te gaan geven aan de geplande reünieavond. Op SVZevenhoven.nl en de Jubileumweekend site is hier al het een en ander over gecommuniceerd.

In een eerder stadium heeft de jubileumcommissie opgeroepen aan een ieder om zich per e-mail in te schrijven voor de reünie en oude archiefstukken (digitaal) aan te leveren. De inschrijvingen voor de avond druppelen langzaam binnen. Diegene die zich voor 1 juni 2015 (digitaal) hebben ingeschreven ontvangen een aantal consumptiebonnen van de vereniging. Uiterlijke inschrijfdatum voor de reünieavond is vrijdag 26 juni 2015. Om misverstanden te voorkomen, de mensen die via Facebook aangegeven hebben te komen, moeten zich ook digitaal aanmelden. U kunt hiervoor deze link https://www.svzevenhoven.nl/jubileumweekend/aanmelden-reunie/ gebruiken. 

Op onze oproep om oude archiefstukken (digitaal) aan te leveren is ook gereageerd door diverse mensen. Uit een heel oud archief zijn nog nooit eerder vertoonde filmbeelden opgedoken van een bijzondere gebeurtenis uit het jaar 1973. Als commissie willen wij zeker niet alles gaan verklappen, maar oude filmbeelden druppelen langzaam binnen. Onze ICT vrijwilligers zijn momenteel al druk doende om de reeds aanwezige (papieren)stukken te digitaliseren. Hierbij willen wij wederom aan een ieder oproepen om in zijn of haar persoonlijke archieven te duiken. Alles wat gerelateerd is aan de historie van onze club kan gemaild worden naar archief@svzevenhoven.nl. Binnenkort zal er ook in de (lokale) media kenbaarheid worden gegeven aan het a.s. jubileum. Tot zover de update van de jubileumcommissie.

ps: De lijst met oud-leden is ook weer bijgewerkt