Volg SV Zevenhoven op Facebook
Volg SV Zevenhoven op Twitter

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen:

Erik Luijben 
(afgevaardigde hoofdbestuur / contactpersoon sponsorzaken)
06-24902188
Angel Binnekamp 
(notuliste)
06-42071983
Erik de Groot
(acquisitie)
06-20408246
Rolf Koot
(acquisitie)
06-16602612
Mario Wouters
(acquisitie / events)
06-22832568

Voor al uw vragen / opmerkingen kunt u bij hen terecht. De commissie is ook te bereiken via de email sponsoring@svzevenhoven.nl.