De officiële website van
SV Zevenhoven

Opgeven bar- en keukendiensten

Voor de komende 3 maanden moeten er nog een aantal bar- en keukendiensten opgevuld worden. In de afgelopen week hebben een aantal personen zich opgegeven, maar nog lang niet genoeg om de volledige lijst te vullen. Op dit moment ziet de indeling er als volgt uit.

Er worden dus nog mensen gezocht voor tijden in de bar en keuken waar nog geen naam achter staat. Wil je niet ingedeeld worden en nog zelf je eigen moment kiezen? Doe dit dan door uiterlijk vrijdag 18 januari een mail te sturen naar Jacqueline Rademaker via jwmrademaker@hotmail.com met de keuze waarop jij achter de bar wilt staan.