De officiële website van
SV Zevenhoven

Voorbereiding seizoen 2024-2025

In het voorjaar start de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen en voeren we gesprekken over de indeling in en de begeleiding van de teams voor het nieuwe seizoen. We doorlopen dit proces zorgvuldig, zodat iedereen, zowel kinderen als ouders, weten waar zij aan toe zijn voor het nieuwe seizoen.

Beleid KNVB “indelen per geboortejaar”
Het uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk het beleid van de KNVB wordt gevolgd waaronder indelen per geboortejaar. Echter heeft SV Zevenhoven te maken met (te) kleine aantallen leden per geboortejaar om altijd goede teams te kunnen vormen. Hierdoor kan het voorkomen dat er – met name bij de elftallen – meerdere geboortejaren bij elkaar zijn ingedeeld.

Plezier & Ontwikkeling
De indeling wordt gemaakt met hulp van de huidige trainers en begeleiders van de verschillende teams. Zij volgen het gehele jaar de ontwikkeling en inzet van iedere individuele speler. Er wordt bij de indeling gekeken naar een prettige plek in een team waardoor een kind met plezier kan voetballen en zich verder kan ontwikkelen.

Voor de indeling wordt gekeken naar:

  • ⁠In welk team speelt het kind nu?
  • Mentaliteit en sociaal gedrag: is het kind er altijd, hoe speelt het kind samen in een team en is het kind coachbaar?
  • Inzet: staat plezier voorop, zijn vriendjes in een team belangrijk? Of wil het kind de beste voetballer worden?
  • Spelinzicht en techniek.

De indeling vindt plaats in een aantal stappen.

Stap 1: Voorlopige indeling
Er is op dit moment een conceptindeling gemaakt op basis van de leeftijden van de kinderen en op basis van het huidige team waarin het kind momenteel actief is. Deze conceptindeling wordt deze maand besproken met de begeleiding van de verschillende teams en eventueel aangepast op basis van hun inzichten. In uitzonderlijke gevallen wordt met ouders en/of verzorgers van een kind overleg gevoerd als de begeleiding denkt dat een kind komend seizoen in een andere groep beter op zijn of haar plek is.

Stap 2: Bekendmaking voorlopige indeling
De gesprekken die reeds plaatsvinden leiden tot de voorlopige indeling. Deze wordt uiterlijk 20 mei op de website geplaatst voor de elftallen, de 8 en 6-tallen volgen begin juni

Stap 3: Definitieve teamindeling
Uiterlijk 14 juni is bekend in welke teams er in augustus gestart zal worden. In de periode vanaf 14 juni tot de start van de competitie vinden mogelijk nog veranderingen plaats door nieuwe aanmeldingen of door opzeggingen. Deze zullen per geval worden behandeld.

Heb je vragen?
Heb je vragen, neem dan contact op met de begeleiding van het team waar jouw kind momenteel in speelt.