De officiële website van
SV Zevenhoven

Veteranencompetitie bij Zevenhoven en Argon

Sinds enige tijd heeft de KNVB een 7 x 7 veteranen competitie voor 45+.
In de praktijk betekent deelname aan deze KNVB najaars-  en voorjaarscompetitie;

Spelen op een half speelveld in een vrijdagavondcompetitie waarbij de teams 3 wedstrijden spelen van maximaal 20 min. De doorlooptijd van deze competitie is relatief kort en de tussenliggende periode van najaar- en voorjaarsreeks vrij lang. Sommige verenigingen hebben een recreatieve competitie opgestart die momenteel in de kinderschoenen staan of zijn gestopt wegens organisatorische problemen.
Teams (bij recreatie)worden geconfronteerd met spelers die veel jonger zijn dan de afgesproken doelgroep.
Als teams afzeggen is er geen sprake van inhaalronden i.v.m. ontbreken interactie secretariaat.

Door onderstaande bevindingen is bij onderstaande personen het idee geopperd tot inventarisatie van belangstellende verenigingen om te komen tot het opzetten van een 45+ competitie onder auspiciën van de KNVB met een aantal regionale verenigingen met een kunstgrasveld, opgezet en gespeeld volgens de huidige 7 x 7 voetbalregels van de KNVB.

 • Er is (veelvuldig) sprake van onrechtmatige spelers waardoor het speelplezier van de afgesproken leeftijdsgroep wordt aangetast.
 • De kosten voor deze competitie liggen niet in verhouding voor het aantal speelavonden en zijn voor ieder team/vereniging verschillend.
 • De start van de competitie begint aanmerkelijk laat in het seizoen.
 • Het eind van de competitie is te vroeg in het voorjaar.
 • De competitie duurt (m.b.t. de speelmogelijkheden op kunstgras) te kort.
 • Bij slecht weer is sprake van afgelasting wanneer geen kunstgras beschikbaar wordt gesteld.
 • Onderlinge reisafstand tussen deelnemende verenigingen kan een belemmering zijn.
 • Er is geen afsluitende prijsuitreiking/eindklassering.

Wat levert het Argon en Zevenhoven vereniging op;

Voordelen:

 • Verhoogd ledenaantal (max . deelname mogelijk van 2 teams /vereniging)
 • Nieuw aanbod activiteit voor een bepaalde doelgroep.
 • Extra inkomsten door kantine omzet en inschrijfgeld.
 • Betaalbare alternatieve voetbalactiviteit voor oudere leden.
 • Geen wekelijkse/structurele inzet en gebruik makend van bestaande middelen.
 • Eigen secretariaat en competitieleiding.
 • Mogelijkheid voor  7x 7 dames 30+ competitie
 • Niet afhankelijk van weersomstandigheden indien kunstgrasveld beschikbaar.

Het principe idee is volgens de huidige opzet van de zaalvoetbal afdeling van sv Zevenhoven t.w.:  

 • Wekelijks op vrijdagavond 2 wedstrijden met 4 verenigingen.
 • Een commissie voor alle lopende zaken.
 • Alle leden aangesloten bij de KNVB en lid van een vereniging.
 • Er wordt regelmatig spelers/kaartcontrole uitgevoerd door organisatie.
 • Elk deelnemend team betaalt hetzelfde bedrag aan de eigen vereniging.
 • Ieder team bestaat uit hetzelfde maximum aantal spelers.
 • Er is sprake van promotie /degradatie.
 • Er is een huldiging (beker) voor de kampioen.
 • Het programma voor het hele seizoen staat op de site en is voor iedereen toegankelijk.

Onderstaande een voorstel om bij voldoende animo komend najaar deze competitie  te starten;

 • Ieder team van maximaal 10 spelers schrijft zich in bij hun eigen vereniging met door onderstaande organisatie uitgegeven inschrijfformulier.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB reglementen , richtlijnen en molestbeleid.
 • De maximale reisafstand tussen de deelnemende verenigingen mag maximaal 25 km bedragen.
 • Thuisspelende vereniging zorgt voor ontvangst en opening/bezetting kantine en gratis verstrekking teamhap (kaas en worst).
 • Elk team schrijft zich in bij de aangesloten vereniging betaalt aan de vereniging een vastgesteld bedrag van  € ………… per jaar waarvan de deelnemende vereniging €  …….  inschrijfgeld aan de organisatie afdraagt voor kosten als wisselbeker, spelerskaarten, informatievoorziening e.d.
  Ieder teamlid wordt door de eigen vereniging aangemeld als spelend lid bij de KNVB en moet bij inschrijving 45 jaar of ouder zijn. ( Er zou mogelijk sprake kunnen zijn van één dispensatiespeler van > 43 jaar)
 • Ieder team speelt om de week op vrijdagavond van 19.30 – 20.30 uur en organiseert volgens een vooraf vastgesteld schema de thuiswedstrijden. De wedstrijden duren 2 x 30 minuten en worden geleid door de eigen vereniging aangewezen scheidsrechter.
 • Er is sprake (afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen) van 2 poules met promotie mogelijkheid naar de hoogste poule.
 • Jaarlijks vindt er een afsluitingsavond plaats waarbij de kampioensbeker wordt overhandigd en eindklassering  van de overige teams wordt bekendgemaakt. Kosten worden betaald uit het budget inschrijfgelden.
 • De afsluiting vindt jaarlijks plaats aan het eind van de competitie wisselend in de Argon of SV Zevenhoven kantine.
 • De organisatie behoudt het recht om steekproeven te nemen indien er sprake is van onrechtmatige spelers welke; niet zijn aangemeld als lid en/of nog  niet de leeftijd van 45+hebben bereikt. Indien geconstateerd wordt dat hier sprake van is zal het team uitgesloten worden van verdere deelname.

James Augustin – SV Argon / Ruud Augustin- SV Zevenhoven (email: 7×7.svargon@gmail.com)