De officiële website van
SV Zevenhoven

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op donderdag 30 november heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) seizoen 2017/2018 plaatsgevonden. Dank voor iedereen die aanwezig was.

Tijdens de ALV blikken we elk jaar terug op het afgelopen seizoen en we geven vast een vooruitblik op de plannen voor volgend jaar. Daarnaast wordt de financiële situatie aan de leden toegelicht en we eindigen met de bestuursverkiezing.

Algemeen beleidsplan SV Zevenhoven 2018-2020
Het vorige seizoen heeft het bestuur onder begeleiding van een organisatieadviseur vanuit de KNVB een beleidsplan opgesteld voor SV Zevenhoven. In dit beleidsplan staat waar SV Zevenhoven voor staat, wat we als vereniging belangrijk vinden, wie we willen zijn en wat de belangrijkste doelstellingen en speerpunten voor de komende 3 jaar zijn. Dit beleidsplan biedt het bestuur, maar ook alle commissies en leden houvast waar we de komende jaren aan moeten werken en waar we onze energie in moeten steken. Het bestuur roept alle leden op om met hen mee te denken, maar ook om hen aan te spreken op het moment dat men vindt dat het bestuur of commissies beslissingen nemen die niet in lijn zijn met de visie. Alvorens het beleidsplan in de ALV is toegelicht, is er in september een klankbordsessie geweest met ongeveer 15 leden uit alle gelederen van de vereniging. Denk aan commissieleden, trainers, oud-bestuursleden en spelers vanuit zowel de jeugd, de lagere elftallen, de selectie en de dames. Zij hebben met het bestuur meegedacht en aangegeven dat zij achter de visie van het bestuur staan. Een ieder die inhoudelijk meer wil weten over het beleidsplan kan zich tot een van de bestuursleden wenden.

Jeugd
De jeugd is ontzettend belangrijk voor onze toekomst. SVZ streeft naar een stabiele jeugd, waar vanuit men doorgroeit naar de senioren. Om die reden wordt er veel in hen geïnvesteerd, zowel in tijd als in geld. Net als vorig jaar hebben we het voor elkaar gekregen dat elk team goede begeleiding heeft van enthousiaste trainers en coaches, dat elk team 2 keer per week kan trainen en er worden volop activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Enkele mooie zaken die vorig seizoen gerealiseerd zijn: de carwash actie om geld in te zamelen voor de zonnepanelen, gedurende het seizoen werden er avonden georganiseerd voor de trainers om hen te ontwikkelen en begeleiden onder begeleiding van Arjan van der Laan, er is een clinic gegeven door Jordy Zwart, de jeugd heeft een bezoek gebracht aan Sparta-PEC Zwolle, er was voor het eerst een darttoernooi voor de jeugd en op Moederdag werd er een voetbalmiddag georganiseerd met alle kinderen en hun moeder die afgesloten werd met een high tea. Alle jeugdleden werden bovendien voorzien van prachtige trainingspakken die geschonken werden door Kweekel Advies & Training en de Club van 100.

In het huidige seizoen wordt er, naast alle andere activiteiten, veel aandacht besteedt om het gat tussen de jeugd en de senioren kleiner te maken en om te zorgen dat de jongens uit de JO19 doorstromen naar de senioren en dat een aantal zelfs doorstroomt naar de selectie. Daartoe zijn er elke 6 weken gesprekken tussen de begeleiding van de jeugd en de hoofdtrainer Chris Snatersen en traint een aantal van hen wekelijks mee met de selectie. Een aantal jongens heeft zelfs als succesvol gedebuteerd in ons eerste elftal.

Om het aantal jeugdleden te laten groeien wordt het komende jaar de samenwerking met de basisschool in Zevenhoven geïntensiveerd. En na het succesvolle event op Moederdag, wordt er dit jaar een mooi evenement op Vaderdag georganiseerd.

Sinds begin dit seizoen heeft de KNVB wederom een aantal veranderingen doorgevoerd, waarbij de aantallen in het veld en de grootte van het veld aangepast zijn voor de JO8 en de JO9. Ook zijn er gewijzigde spelregels met betrekking tot indribbelen en de terugspeelbal naar de keeper en er is geen scheidsrechter meer, maar een spelbegleider. Tot op heden worden deze wijzigingen positief ontvangen. Volgend jaar zal deze gewijzigde spelvorm ook ingevoerd worden bij de JO10, JO11 en JO12.

Tenslotte is onlangs besloten dat alle vrijwilligers bij onze vereniging die met minderjarigen werken (+ het hoofdbestuur) uiterlijk 31 maart hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met minderjarigen een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Wij stellen als doel dat alle vrijwilligers voor 31 maart 2018 een VOG hebben aangevraagd en deze bij het jeugdbestuur hebben ingeleverd.

Zaalvoetbal
De kampioenen in het afgelopen jaar waren:

  • Poule 1: Team Burgers
  • Poule 2: Team Felez Ponte Consult

In het huidige seizoen bestaat de competitie helaas uit 17 teams verdeeld over 2 poules. Dit zijn er weer 3 minder dan het vorige seizoen. De doelstelling voor het volgende seizoen is om terug te gaan naar minimaal 18 teams. Dus mocht je zin hebben en je kunt een team formeren, schroom dan niet en laat het aan iemand van de zaalvoetbalcommissie weten. Na jarenlang actief te zijn geweest in de zaalvoetbalcommissie hebben Ruud en Rick Augustin het stokje overgedragen de overige commissieleden, te weten Hugo Bakker en Arjan Bosman. Zij zijn versterkt met Rick Heemskerk en Gerrit Domburg, maar zij zouden nog best wel wat versterking kunnen gebruiken.

Selectie
Het doel van vorig seizoen om in de derde klasse te blijven is niet gehaald. Aan het einde van het seizoen hebben we wederom van een aantal stafleden (de hoofddtrainer Marcel Valk en keeperstrainer Dennie van der Hoort), maar vooral ook van heel veel spelers afscheid moeten nemen. Voor dit seizoen is Chris Snatersen als trainer aangetrokken en de staf is uitgebreid met Martijn Brouwer als keeperstrainer/assistent. Met Chris hebben we een trainer binnengehaald met veel kennis en ervaring die tevens de sociale vaardigheden bezit om er een echt team van te maken. De doelstelling van SVZ is om te bouwen aan een vaste kern met Zevenhovense spelers waarbij veel mogelijkheden geboden worden om vanuit de jeugd in te stromen. Doelstelling voor het eerste elftal is om een middenmoter te zijn in de 4e klasse en om op termijn weer te promoveren naar de 3e klasse. We hebben het gevoel dat we met de huidige hoofdtrainer de juiste man hiervoor in huis hebben. Tijdens de ALV kon het bestuur met trots melden dat Chris Snatersen en SVZ tot overeenstemming gekomen zijn en dat Chris ook de komende twee seizoenen hoofdtrainer blijft bij onze vereniging. Dit nieuws werd met een luid en welgemeend applaus in ontvangst genomen.

Dames
De veteranen hebben een stabiel en heel gezellig team gecreëerd en komen elke twee weken op de club om samen te trainen en bij te praten. De dames 1 speelt voor het tweede jaar in de 3e klasse en wist zich prima te handhaven. Desondanks namen aan het einde van het seizoen veel speelsters afscheid, evenals hun trainer Pierre van Eijk. Het heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad, maar op het laatste moment is het gelukt om toch weer een team op de been te krijgen. Sterker nog, dankzij de instroom van dames uit diverse randgemeenten staat er een heel groot team paraat. Tevens is er een nieuwe trainer, Johan Leeman, aangetrokken. Omdat er heel veel nieuwe instroom is en iedereen aan elkaar moet wennen, is besloten om dit jaar in de 4e klasse uit te komen. Als coördinator van de dames is Rosa de Blanken aangetrokken. Zij zal de tussenschakel zijn tussen de dames en het bestuur.

Lagere elftallen
Vorig seizoen waren er 4 lagere elftallen, waarvan er een aantal heel groot waren. Dit is gedaan om te voorkomen dat er wekelijks te weinig spelers zouden zijn. Het effect is echter averechts. Doordat er zo veel spelers zijn, wordt het voor een aantal leden steeds laagdrempeliger om af te zeggen, waardoor (ook deze grote) teams nog steeds structureel met tekorten kampen. Dit heeft een negatieve invloed op het spelplezier van de begeleiding en de spelers die er wel altijd staan. We hopen dat betrokkenen kritisch naar zichzelf kijken, zodat dit probleem straks niet meer bestaat. Voetbal is tenslotte een teamsport. Dit seizoen zijn we met 3 elftallen gestart.

Vanaf dit jaar zal er vanuit bestuur tenminste 3 keer per jaar een bijeenkomst zijn met de leiders van de lagere elftallen en het komende jaar zal onderzocht worden welke alternatieve voetbalvormen er zijn (40+ voetbal, loopvoetbal, 7 tegen 7 etc), zodat we alternatieven achter de hand hebben als senioren in de toekomst besluiten te stoppen.

Accommodatie & Terreinen
Ons volledige complex ligt er zoals altijd weer prachtig bij. Dat komt door de enorm grote inspanning die onze groenploeg bijna dagelijks verricht. Naast het feit dat het er dankzij hen heel mooi uitziet, worden hierdoor bovendien ook heel veel kosten bespaard. Het afgelopen seizoen zijn er geen grote zaken gebeurd. In de aankomende zomervakantie zal er onderhoud aan veld 2 plaatsvinden.

De zonnepanelen hebben tot op heden ongeveer 20.000 kWh opgebracht. Dit is gelijk aan de doelstelling voor het eerste jaar. Dat betekent dat de zonnepanelen, samen met de overige aanpassingen (denk aan ledverlichting en nieuwe koel- en vrieskasten) een behoorlijke financiële besparing hebben opgeleverd.

Sinds begin dit seizoen is Arie Rijlaarsdam aangesteld als coördinator Accommodatie & Terreinen. Hij fungeert daarmee als brug richting het bestuur.

Sponsoring
De sponsorcommissie is het afgelopen seizoen versterkt door Jolanda Mol, Erik de Groot en Angel Binnekamp. Gezamenlijk hebben zij wederom een prachtig bedrag aan sponsorgelden binnengehaald. Dit is mede gelukt door het verlengen van het contract met ING, door nieuwe teamsponsoren en door 4 nieuwe Business Club leden. We hebben hierdoor vorig seizoen voor alle jeugdteams, voor de selectie en voor het 3e elftal nieuwe tenues aan kunnen schaffen.

Al onze sponsoren zijn ontzettend belangrijk. Om onze waardering voor hen te tonen is er vorig jaar in september een gezellige sponsoravond georganiseerd met een hapje en een drankje en leuke sprekers. In april zal er wederom een soortgelijke avond georganiseerd worden. Bovendien zijn alle sponsoren vorige week verrast met een leuke kleinigheid van Sinterklaas.

Met de Business Club is men het afgelopen seizoen naar Excelsior – PSV geweest. Het eerste event van dit jaar heeft ook al weer plaatsgevonden, te weten een tennistoernooi bij onze buren. In december gaat de Business Club naar AZ-Heracles en er wordt ook al weer nagedacht over een uitje in het voorjaar.

De Club van 100
Ook het afgelopen seizoen heeft de Club van 100 het weer mogelijk gemaakt om een aantal mooie zaken aan te schaffen: een lijnkar, een historische foto galerij en tenues voor de jeugd.

Overige bijzonderheden
Naast alle bovenstaande activiteiten gebeurt er nog veel meer bij SVZ. Hierbij valt te denken aan de veiling, poker- en darttoernooien, bewegen voor ouderen, kaartavonden en ga zo maar door. En ook de seizoensafsluiting waarbij alle vrijwilligers uitgenodigd waren voor de BBQ was een beregezellige dag. SVZ kan niet zonder vrijwilligers en is heel blij en dankbaar met iedereen die zich belangeloos voor onze vereniging inzet. Om deze waardering te tonen en omdat het gewoon een heel gezellige dag was, zal dit evenement het komende seizoen uiteraard ook weer plaatsvinden.

Het afgelopen seizoen is daar een nieuwe activiteit aan toegevoegd, die in de toekomst met grote regelmaat herhaald wordt. Bij de thuiswedstrijden van de derby’s die het eerste elftal speelt wordt na afloop van de wedstrijd de ‘7e Helft’ georganiseerd. Een initiatief van Berry Peeters, waarbij iedereen aan het eind van de avond op de tafels staat te dansen.

Kantine
SVZ staat voor plezier op het veld, maar ook voor gezelligheid buiten het veld. De kantine speelt daar een cruciale rol in. Mede dankzij ons trouwe bar- en keukenteam wordt iedereen elke week weer van een hapje en een drankje voorzien. Het lukt de barcommissie om elke week bijna alle diensten op te vullen. Soms moet er echter een beroep gedaan worden op de leden om incidenteel een bar- of keukendienst te draaien. Als je lid bent van een vereniging houdt dat ook onlosmakelijk in dat je af en toe vrijwilligerswerk doet. Wij doen daarom een beroep op iedereen om je af en toe op te geven voor een bar- of keukendienst als dat via de site of Facebook gevraagd wordt. Daarnaast zouden wij ook heel graag structureel het bar- en keukenteam willen uitbreiden. Alleen op die manier blijft het behapbaar voor de huidige vrijwilligers. We staan echt te springen om extra handjes. Dus wacht niet langer en meld je bij de barcommissie!

Vorig jaar heeft het vaste barteam en iedereen die bestuursdiensten draait een AED opfrissingscursus gehad.

Zoals al eerder gemeld is Arie Rijlaarsdam coördinator van Accommodatie & Terreinen geworden en hij laat er geen gras over groeien. Onder leiding van Arie is een ‘bouwteam’ aan de slag gegaan om plannen te smeden voor een herinrichting van de kantine met het doel om de kantine meer van deze tijd te maken en een gezellige sfeer te creëren, zodat iedereen graag (en lang) in onze kantine verblijft. De verbouwing bestaat uit drie fases:

  • Fase 1: nieuw plafond, nieuwe bar en achterwand (van steigerhout met eikenhouten werkblad), een goede en eenvoudig bedienbare muziekinstallatie (met een maximaal volume om het opblazen van de boxen te voorkomen), een pinautomaat en nieuwe verlichting (met dim mogelijkheden en diverse kleuren) en een extra dartbord. Er wordt hierbij ook rekening gehouden dat het energiezuinig moet zijn, dat het makkelijk is in het onderhoud en dat de kantine voor meerdere doeleinden gebruikt wordt (denk aan heldere verlichting als er gekaart wordt).
  • Fase 2: meubilair (barkrukken, hangtafels met krukken, tafels, stoelen en een stamtafel), een nieuwe vloer en een gordijn/schuifwand om de kantine te kunnen verkleinen.
  • Fase 3: nieuwe toiletblokken.

Fase 1 is door het hoofdbestuur goedgekeurd en het bestuur stelt daar ook de financiele middelen voor ter beschikking, aangezien zij daar de afgelopen 2 jaar al voorzieningen voor heeft opgenomen. Op 18 december zal gestart worden met fase 1, zodat het voor het einde van de winterstop is afgerond.

In hoeverre fase 2 en 3 uitgevoerd worden en in welke volgorde is enerzijds afhankelijk van de financiële middelen en anderzijds zal na de uitvoering van fase 1 gekeken worden of de plannen voor fase 2 en 3 al dan niet aangepast moeten worden. Vanaf 18 december zijn alle handjes welkom. Een ieder die wil helpen kan zich melden bij Arie Rijlaarsdam. Ook zijn wij op zoek naar leden die zich willen inzetten om een of meerdere acties op poten te zetten om geld te werven. Meld je in dat geval aan bij iemand van het hoofdbestuur.

Financiën
Tijdens de ALV is er een uitgebreide toelichting geweest op de begroting en de verlies en winstrekening. De grove conclusie is dat we het afgelopen seizoen positiever hebben afgesloten dan begroot. Dit positieve resultaat heeft vele oorzaken. O.a. de veiling en de sponsorcommissie hebben er een rol in gespeeld, maar ook vele kostenbesparingen hebben hier aan bijgedragen.

Bestuursverkiezing
Jacco Schoonenwolf (verantwoordelijk voor de jeugd) moest volgens het rooster aftreden, maar was herkiesbaar. Jacco zal zijn bestuurswerkzaamheden blijven voortzetten. Sjors Röling (Lagere elftallen en Accommodatie & Terreinen), Nathalie Pellegrom – van Dijk (Secretaris) en Tim van der Meer (Zaalvoetbal) hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden binnen het bestuur. Tijdens de ALV is een woord van dank uitgesproken voor hun inzet de afgelopen jaren. Marieke van Dam zal toetreden tot het bestuur. Zij zal de rol van secretaris op haar nemen en binnen het bestuur verantwoordelijk worden van de Dames (de Dames neemt zij over van Judith Röling. Kjell Schonhage zal toetreden tot het bestuur. Hij zal binnen het bestuur verantwoordelijk worden voor de Zaalvoetbal en voor Feesten & Evenementen (Feesten & Evenementen neemt hij over van Richard de Kruijf). De verantwoordelijkheden van Richard de Kruijf zal de verantwoordelijkheid voor Accommodatie & Terreinen en Lagere elftallen op zich nemen, naast zijn bestaande verantwoordelijkheid voor de Kantine en Bewegen voor ouderen.