De officiële website van
SV Zevenhoven

Verduidelijking spelregelwijziging amateurvoetbal

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Annual Business Meeting van de IFAB zijn mede op verzoek van nationale bonden, een aantal voorstellen gedaan om verduidelijkingen op de Spelregels aan te brengen. Hieronder worden alleen die verduidelijkingen weergegeven die belangrijk zijn voor en betrekking hebben op het Amateurvoetbal.

Onsportief gedrag

De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer voorkomen, te benadrukken:

– Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten.
– Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt.

Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest. Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Indirecte vrije schoppen
– Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben met

Overtredingen waarvoor een speler wordt weggezonden
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was.

Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden
– Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Overtreding door de doelverdediger en de nemer
– Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan:

* Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.

* Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en wordt de strafschop overgenomen.