De officiële website van
SV Zevenhoven

Vanavond jaarvergadering

Vanavond (donderdag 13 december) is in de kantine de algemene ledenvergadering (ALV). De jaarvergadering begint om 21.00 uur. De agenda voor deze avond is als volgt:

 • Opening
 • Jaarverslag seizoen 2017-2018 en toelichting plannen seizoen 2018-2019 met betrekking tot portefeuilles:
  • Jeugd
  • Selectie (heren)
  • Dames
  • Lagere elftallen (heren)
  • Zaalvoetbal
  • Sponsoring
  • Kantine
  • Terreinen en accommodatie
  • Overige bijzonderheden
 • Toelichting vertrouwenspersonen
 • Financieel jaarverslag 2017-2018 en toelichting begroting 2018-2019
 • Verslag kascommissie
 • Bestuursverkiezing
  • Aftreden Kjell Scheunhage
  • Toetreden Robin Domburg en Mario Wouters
 • Rondvraag en sluiting

Jullie aanwezigheid wordt door het bestuur op prijs gesteld!

Voorafgaand aan de jaarvergadering zal er ook dit jaar weer een sixentoernooi gehouden worden. Hieraan mogen alle senioren en damesteams meedoen. Daarnaast zal ook de selectie deelnemen.

Het Sixentoernooi begint om 19:00 uur. Een ieder wordt verzocht om uiterlijk 18:45 uur aanwezig te zijn in verband met de indelingen.