De officiële website van
SV Zevenhoven

Uit de bestuurskamer (september 2021)

Het nieuwe seizoen is al weer volop opgestart met gelijk als knaller het geweldige Summer Beach weekend eind augustus. Met grote hulde aan het team van vrijwilligers, die al maanden bezig waren om een en ander zo goed mogelijk te organiseren, waarbij vooral de nadruk lag op het naleven van de eisen, die de gemeente stelde bij het afgeven van de vergunning. Maar het weekend is fantastisch verlopen dankzij de deelnemers en de organisatie. Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement !

SV Zevenhoven mag zeker niet klagen over het aantal enthousiaste vrijwilligers, doch op enkele plaatsen komen we toch wel wat mensen tekort. Om te beginnen het bar- en keukenpersoneel. Dit is een al jaren terugkerend probleem en valt moeilijk op te lossen. Er wordt nu gewerkt aan een vrijwilligerssysteem, waarbij ieder spelend lid geacht wordt om vrijwilligerswerk te doen, meetbaar gemaakt door een puntensysteem. Hier komt spoedig meer nieuws en details over, en er komt o.a. een app beschikbaar.

Verder kunnen we nog mensen gebruiken, die op de gezellige zaterdagochtend een bestuursdienst willen draaien. Er staat ook nog een zeer belangrijke vacature uit, om Peter van Lith op te volgen als scheidsrechters coördinator. Peter heeft dit belangrijke en dankbare werk met grote overgave jarenlang gedaan en heeft intussen een heel netwerk opgebouwd, waarbij ook met andere verenigingen in de regio wordt samengewerkt. Het is heel moeilijk om hier iemand voor te vinden, zo is al gebleken, doch als je belangstelling hebt, of twijfelt of dit iets voor je is, neem gerust even contact op met Peter voor meer informatie. Hij zal je graag behulpzaam zijn en een uitgebreide inwerkperiode is vanzelfsprekend.

Deze week is ook begonnen met de lotenverkoop voor de Grote Clubactie, die vorig jaar ook al een heel mooi bedrag opbracht voor de clubkas. Even een tip hieromtrent….de Club van 100 contributie is dit jaar niet geind en wellicht een goed idee om (een deel van) dit bedrag te gebruiken om loten te kopen voor de Grote Clubactie.

Degene die al van de kleedkamers gebruik gemaakt hebben zullen ongetwijfeld al kennis gemaakt hebben met de warme douches. Er is deze zomer een kostbare, uiterst moderne boiler in gebruik genomen, wat voor de penningmeester een hele uitgave was, doch we investeren indien het kan in duurzaamheid en deze boiler is daar een goed en verstandig voorbeeld van.

En last but zeker not least….Vanaf zaterdag 25 september zullen de huidige coronamaatregelen gewijzigd worden en dat heeft voor SV Zevenhoven (vooral organisatorisch) de nodige gevolgen. Op het terras vervalt de 1,5 meter regel, en kan er gezellig wat gegeten en gedronken worden, doch als men in de kantine iets wil nuttigen, is een corona check noodzakelijk. Aangezien afhalen geen probleem is, hebben we een ‘looproute’ gemaakt, zodat men aan de bar uitsluitend een en ander kan afhalen zonder de corona check. Er is in de kantine een gedeelte gereed gemaakt om binnen te zitten, voor diegenen die dat willen, die kunnen dan aan de bar na de corona check een polsbandje krijgen. Hierdoor is alles gecoverd, en kan iedereen eigenlijk als vanouds en normaal ons complex en clubgebouw bezoeken.

Er was de laatste tijd in ons land veel discussie over de corona check etc., en uiteraard ook op de club, waarbij soms clubleden hun mening op niet mis te verstane wijze duidelijk maakten. We respecteren bij SV Zevenhoven ieders mening, waarbij we benadrukken, dat we als vanouds sociale en gezellige dorpsclub niet willen dat er hierdoor een vorm van tweespalt binnen de club ontstaat en mensen zich zelfs buitengesloten gaan voelen. Dit is absoluut niet waar we voor staan en laten we het met zijn allen gezellig houden en hopen dat we al weer snel van de maatregelen afscheid kunnen nemen.

We hebben ons als club tot nu toe goed door de corona periode heen gesleept en laten we er een fantastisch seizoen van maken!

René van Zon