De officiële website van
SV Zevenhoven

Teamindeling jeugd 2021-2022

De competitie van het seizoen 2020-2021 was helaas voorbij voordat we goed en wel begonnen waren. Heel misschien kan er nog iets georganiseerd worden de laatste weken van deze voetbaljaargang. We natuurlijk al wel begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen voor de jeugd. Hoe dit proces verloopt, daar nemen we je graag in mee.

Wie maken de voorlopige teamindelingen?
De jeugdcommissie gaat in overleg met de trainer(s) en/of coach(es) van de teams. Zij bespreken of spelers goed op hun plek zitten. Belangrijk is dat spelers met plezier en op eigen niveau voetballen. Tussen het moment van de teamindeling en de start van de competitie kunnen nieuwe spelers zich aanmelden en vertrekken er helaas ook spelers. Daarom willen wij spelers en ouders van spelers vragen tijdig, vóór 28 mei, kenbaar te maken als men wil komen voetballen bij Zevenhoven, of overstappen naar een andere vereniging dan wel stoppen met voetballen. Het komt helaas weleens voor dat leden pas afgemeld worden als de teams al zijn opgegeven en ingedeeld in competities. Dit kan heel vervelende gevolgen hebben voor de teams.

Hoe en wanneer wordt de teamindeling bekend?
Ons streven is om begin juni de voorlopige indeling af te ronden, want de opgave aan de KNVB sluit 16 juni, daarna zullen wij dit publiceren op de website.
Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met 1 van de leden van de jeugdcommissie.
Voor alle zaken m.b.t. de ledenadministratie kun je terecht bij Marieke van Dam.
E-mail: ledenadministratie@svzevenhoven.nl

Hieronder even in het kort de vier meest voorkomende zaken m.b.t. het lidmaatschap:

 • Aanmelden als nieuw lid
  Het aanmelden als lid van Zevenhoven is heel eenvoudig. Als je bovenaan de startpagina van de website op het blokje “Club” klikt, zie je o.a. de keuze “Aanmeldingsformulier leden” staan. Even aanklikken en je vindt vervolgens het aanmeldingsformulier om lid te worden van Zevenhoven.
  Wanneer je overschrijft van een andere vereniging meld je dit eerst bij je oude vereniging en je vraagt je KNVB-relatiecode. Deze geef je door aan Zevenhoven, naast je “Aanmeldingsformulier leden” en zij dient een verzoek tot overschrijving in. Je oude vereniging geeft akkoord als je alle financiële verplichtingen aan de club hebt voldaan en eventuele in bruikleen gekregen materialen hebt ingeleverd. Wanneer de oude vereniging akkoord geeft, is de overschrijving voltooid.
 • Wijzigingen
  Als er bij een lid iets verandert in zijn/haar persoonlijke gegevens (zoals bv. adres, telefoonnummer, IBAN-nummer, e-mailadres etc.) dan moet dat gemeld worden. Graag even een melding naar Marieke en de wijziging wordt in de administratie verwerkt.
 • Overgaan naar een andere club
  Als iemand over wil gaan naar een andere club, dan moet je je eveneens melden bij Marieke. Het overschrijven gebeurt digitaal.
 • Stoppen
  Als iemand wil stoppen als lid van Zevenhoven dan moet dat ook schriftelijk (per e-mail) gemeld worden bij Marieke. Afmelden dient altijd persoonlijk te gebeuren, want anders loopt het lidmaatschap (en de bijbehorende contributie-betaling) automatisch weer een seizoen door.
  Heb je nog vragen dan kun je altijd even contact opnemen met Marieke.