De officiële website van
SV Zevenhoven

Sixentoernooi op donderdag 28 november voorafgaand aan Ledenvergadering

Donderdag 28 november is om 21:00 uur de jaarlijkse Ledenvergadering. Voorafgaand aan de jaarvergadering staat er een Sixentoernooi op het programma. Dit toernooi begint om 19:00 uur en is voor alle senioren (1e t/m 4e) en de dames (VR1 en VR2). Het wordt gewaardeerd als een ieder hierbij aanwezig kan zijn en vervolgens aanschuift bij de ledenvergadering, zeker omdat tijdens de vergadering afscheid wordt genomen van Judith Röling en René van Zon naar voren wordt geschoven om de functie van voorzitter over te nemen. Uiteraard zijn ook alle andere leden en geïnteresseerden van harte welkom!

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019 en toelichting plannen seizoen 2019-2020 met betrekking tot portefeuilles:
  • Jeugd
  • Selectie (heren)
  • Lagere elftallen (heren)
  • Dames
  • Zaalvoetbal
  • Kantine
  • Terreinen en accommodatie
   • Verbouwing toiletten
  • Sponsoring
  • Materialen
  • Evenementen
  • Overige bijzonderheden
 • Financieel jaarverslag 2018-2019 en toelichting begroting 2019-2020
 • Verslag kascommissie
 • Bestuursverkiezing
  • Aftreden Judith Röling
  • Toetreden René van Zon
 • Rondvraag en sluiting