De officiële website van
SV Zevenhoven

Reünieavond 50-jarig bestaan

Over een aantal maanden bestaat onze voetbalvereniging 50 jaar. Om dit jubileum te vieren, wordt er op vrijdag 3 juli een “reünieavond” georganiseerd. Deze avond is voor onze (oud-)leden, sponsoren en vrijwilligers die in het verleden, op wat voor manier of niveau dan ook, hun bijdrage hebben geleverd aan de club.

Om deze avond te realiseren is er een commissie in het leven geroepen die al druk is geweest met het zoeken in diverse archieven naar namen van oud-leden. Hier staan de gevonden namen vermeld.

Nou willen wij graag een beroep op onze huidige leden en lezers van de site doen. Willen jullie kijken of we (ondanks onze zorgvuldigheid) mensen vergeten zijn en indien mogelijk deze mensen te attenderen op de feestavond. Wij zijn op zoek naar alle mailadressen van onze oud-leden. Deze mail adressen kunt u doorsturen naar oudleden@svzevenhoven.nl.

Naast onze oud-leden zijn wij ook op zoek naar persoonlijke archiefstukken van jullie. Krantenknipsels, foto’s, voetbalboekjes uit de begin jaren, kortom alles wat met onze club te maken heeft. Dit materiaal zouden wij graag in een digitaal bestand ontvangen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het mail adres archief@svzevenhoven.nl. Mocht het niet lukken om uw materiaal digitaal aan te leveren, dan kunt u via Dolf van Leeuwen contact opnemen met de commissie zodat zij een oplossing zoeken.

Zet 3 juli in uw agenda en wij komen met vervolg nieuws op deze site.