De officiële website van
SV Zevenhoven

Oud SVZ

Omdat het erg stil is rondom “Oud SVZ” zijn de verslaggevers op onderzoek uitgegaan. Het is iedereen wel bekend dat oud SVZ het voetbalseizoen van onze club jaarlijks afsluit met een wedstrijd tegen de jonkies, ook wel “AtKleut All Stars” genoemd. Als eerste is er telefonisch overleg geweest met succescoach Jan Wouters.

Wouters gaf aan dat er geen mutaties zijn in de selectie van voorgaande jaren en dat hij al een tijdje zit te wachten op een wedstrijddatum. “Ik neem aan dat de heren van AtKleut revanche willen op de wedstrijd van vorig jaar. We kregen na afloop van deze wedstrijd veel kritiek van de heertjes over de door mij toegepaste tactiek, maar de uitslag op het scorebord was duidelijk. De één noemde het afbraakvoetbal, de ander weer catenaccio, persoonlijk kan ik hier helemaal niets mee, ik ben en blijf een resultaat trainer”, aldus de toch enigszins gepikeerde Wouters. Voor verdere informatie rondom deze wedstrijd verwees Wouters ons door naar zijn elftalleider, Pim de Leider (what’s in the name).

Ook Pim gaf aan enigszins verrast te zijn door de stilte vanuit het kamp AtKleut. “Een paar weken geleden heb ik contact gezocht met trainer Kampman van AtKleut, maar deze gaf aan erg druk te zijn op dit moment. Ik weet dat Kampman enorm veel doet voor onze club en hiervoor wil ik bij deze mijn waardering uitspreken, maar dit jaarlijks terugkomend voetbalfestijn geen prioriteit geven kan echt niet”, aldus een duidelijk teleurgestelde Pim de Leider. De Leider werd door Kampman doorverwezen naar de woord- en aanvoerder van AtKleut, Sjoerd Zuijdervliet.

Zuijdervliet gaf aan dat zijn er geen vrije zaterdagen meer zijn. Of dit geld voor de veldbezetting of aanwezigheid van speler vertelde hij hier niet bij. Om toch enige duidelijkheid te krijgen in deze wirwar van informatie hebben de verslaggevers zelf contact opgezocht met Zuijdervliet, maar ook de verslaggevers werd het niet geheel duidelijk waarom dit jaarlijkse voetbalfestijn geen doorgang lijkt te vinden dit jaar. Meer dan “het is lastig om het allemaal rond te krijgen” kwam er niet uit de mond van Zuydervliet.

De verslaggevers betreuren deze hele gang van zaken rondom iets wat een voetbalfeest zou moeten zijn. In de wandelgangen wordt gesproken dat oud voorzitter Dolf van Leeuwen gaat proberen om beide teams toch op het veld te krijgen. Van Leeuwen heeft in het verleden wel bewezen om mensen tot elkaar te brengen. Mocht hij hierin slagen dan is het misschien zijn grootste prestatie ooit.