De officiële website van
SV Zevenhoven

Notulen jaarvergadering SV Zevenhoven 19 november 2015

Judith opent de vergadering en heet een allen welkom.
Allereerst wordt er stil gestaan bij het overlijden van Dhr. Kooijman en Dhr. Pellegrom.

De portefeuilles worden besproken en de daarbij behorende doelstellingen.
Bij de portefeuille sponsorzaken wordt er nog stil gestaan bij het jubileum van de club.

Financiën
Tijdens de vergadering is er getoond dat voor het seizoen 2016/2017 de contributie zal worden verhoogd met 5%.

Bestuursverkiezing
Sjors Röling, Paul Putman en Brigitte v/d Bos zijn aftredend en herkiesbaar volgens het rooster.
Paul Putman zal de taak als jeugdvoorzitter overdragen aan Jacco Schoonenwolf.
Paul zal nu binnen het bestuur de portefeuille evenementen, kleding & materialen en zaal beheren.

Aftredend en niet volgens rooster
Dirk Janmaat zijn taken binnen het bestuur worden overgenomen door Richard de Kruijf. Dirk is tevens benoemd tot erelid. Dirk wordt door Judith bedankt voor zijn vele jaren binnen het bestuur en krijgt van alle aanwezigen een staande ovatie.
Erik Luijben zal ook plaatsnemen binnen het bestuur. Erik zal de portefeuille sponsorzaken op zich nemen.

Download hier de sheets van de jaarvergadering