De officiële website van
SV Zevenhoven

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen vanaf seizoen 2017-2018

Zoals jullie wellicht al in de media hebben gelezen gaat er een grote verandering plaats vinden in de opzet van het pupillenvoetbal. De wedstrijdvormen die sinds de jaren 70 worden gebruikt voor het pupillenvoetbal ondergaan een enorme wijziging. De KNVB heeft op basis van breed wetenschappelijk onderzoek ( o.a. uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) in binnen- en buitenland en in het betaalde en amateurvoetbal, geconstateerd dat de huidige spelvormen niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en de beleving van jonge voetballers. De eerste wijziging is dit seizoen reeds ingevoerd, de competities indelen per geboortejaar in plaats van per leeftijdscategorie. Tijdens het onderzoek is vanaf het seizoen 2014-2015 geëxperimenteerd met andere spelvormen en kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld bij de doelgroepen JO6 t/m JO12. Mede op basis hiervan is besloten met ingang van het seizoen 2017-2018 het pupillenvoetbal anders vorm te geven. Dit alles is onderdeel van het KNVB rapport “Winnaars van morgen”.

De visie: Op een kindvriendelijk-volgende-manier de kinderen (beter) het voetbalspel leren. Kinderen hebben meer plezier en leren meer als hun ontwikkelingsmogelijkheden op het juiste moment en op de juiste manier worden aangesproken.

Onder voorbehoud hieronder de plannen:

  • Onder 6 gaat 2 tegen 2 spelen op 1/8 veldje met kleine doeltjes.
  • Onder 7 gaat 4 tegen 4 spelen op 1/8 veldje, ook met kleine doeltjes. • Onder 8-9-10 gaat 6 tegen 6 (5 + een keeper) spelen op 1/4 veld met pupillendoeltjes. • Onder 11-12 gaan 8 tegen 8 spelen op een half veld met pupillendoeltjes.

Dit zijn ingrijpende veranderingen. Om in de oude benamingen te spreken:

  • Eerstejaars D-teams gaan terug naar een half veld. • F-teams en eerstejaars E-teams gaan op een kwart veld spelen.

Uiteraard worden ook de spelregels voor de verschillende vormen aangepast. Zo is er een voorstel om bij jongste jeugd de inworp vervangen door in dribbelen. Hierover en over tal van andere punten volgt later meer. De KNVB en de clubs zullen hun uiterste best moeten doen om deze aanpassingen organisatorisch goed in te voeren.

 Wat betekent dit voor de vereniging?
Vanzelfsprekend vereist dit aanpassingen in de organisatie van het jeugdvoetbal. Bij de KNVB, maar natuurlijk ook voor de organisatie van een vereniging. Daarom worden er vanaf 19 september tot en met 14 oktober door heel Nederland 80 bijeenkomsten gehouden waarin wordt toegelicht welke veranderingen er ophanden zijn. Maandag 19 september zijn Jacco Schoonenwolf en Leen van Mever namens Zevenhoven naar de bijeenkomst geweest bij DSO.

Veel is nog niet duidelijk, zoals spelregels, ondersteuning van de bond, financiering extra materialen. De bedoeling is dat dit wordt vastgesteld tijdens en na de bijeenkomsten. Uiterlijk in januari worden de definitieve keuzes omtrent de invoering bekend gemaakt, maar één ding is wel duidelijk, over veel zaken kan/mag worden gediscussieerd maar de nieuwe wedstrijdvormen staan vast!

Pilot.
Tevens kwam een voorstel om al een pilot binnen de club of samen met een andere club te starten, tijdens de herfst- en/of kerstvakantie en te ervaren wat deze veranderingen inhouden. Afgesproken is om dit op te zetten samen met Nic Boys, die ook aanwezig waren op de avond bij DSO.