De officiële website van
SV Zevenhoven

Nieuw vrijwilligersbeleid s.v. Zevenhoven

Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart s.v. Zevenhoven dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Het resultaat hiervan is dat het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder leden is komen te liggen. Vele oproepen ten spijt blijft dit tekort aanhouden. Deze tendens is niet uniek voor onze vereniging maar wel één waar een oplossing voor gevonden moet worden.

In navolging van andere verenigingen is daarom besloten een verplichte bijdrage in het vrijwilligerswerk in te stellen. Kort samengevat betekent dit dat elk (jeugd)lid per seizoen 40 punten dient te behalen, waarbij 10 punten staat voor een taak van circa 2 uur. Het beleid is beschreven in het document op de vrijwilligerspagina, waarvan we iedereen willen vragen dit door te nemen. Daarnaast is op deze pagina een handleiding voor de voetbal.nl app, die gebruikt wordt voor het inschrijven voor taken, te vinden. Het rooster van de bar- en keukendiensten en de ontvangstdiensten bestuurskamer kun je vinden onder de tab ‘wedstrijden’ op de website.

Wat we hiermee hopen te bereiken is een eerlijkere verdeling van de taken binnen de vereniging en meer betrokkenheid van alle leden binnen de club. Met als resultaat? Plezier in en naast het voetbal voor alle leden.

Zijn er vragen die niet in de documenten beschreven staan? Stuur een mail naar vrijwilligers@svzevenhoven.nl.