De officiële website van
SV Zevenhoven

Huishoudelijke mededelingen

Ontvangstdiensten op zaterdagochtend

We hebben via het vrijwilligersbeleid o.a. de mogelijkheid om je punten te behalen via de ontvangdienst op de zaterdagochtend tot begin van de middag.

Uiteraard vinden we het super, dat velen zich hiervoor inzetten, doch de laatste tijd merken we toch wel af en toe een zekere verslapping in de uitvoering.

Derhalve hebben we de instructies, die op de website bij de knop vrijwilligersbeleid uitvoerig beschreven worden, nog eens samengevat en in de bestuurskamer opgehangen.
Het komt nogal eens voor, dat de betreffende vrijwilliger nl. niet in de bestuurskamer blijft zitten, doch elders in de kantine, omdat het af en toe nou eenmaal niet zo druk is, maar aangezien we o.a. door een mooi samenwerkingsverband scheidsrechters op bezoek krijgen, die geen lid zijn van de club en maar bij enkelen bekend zijn, worden deze mensen soms niet naar behoren ontvangen, en dat is jammer en onnodig.

De ontvangst van onze gasten is een belangrijk visitekaartje van de vereniging, dus probeer daar goed op te letten en het onze gasten naar hun zin te maken.

Nogmaals bedankt voor jullie inzet !

Rookbeleid SV Zevenhoven

Recentelijk werden we benaderd voor een initiatief namens de Gemeente Nieuwkoop, namelijk om onder de noemer ‘Rookvrij Nieuwkoop’ te bewerkstelligen dat uiterlijk in 2024 alle sportaccomodaties in de Gemeente Nieuwkoop rookvrij zullen zijn.
Dit is (nog) geen verplichting, maar een voorlopige doelstelling.
Dit initiatief ondersteunen we uiteraard van harte, doch we willen hier geen verplichting opleggen met ons sportcomplex.

Een tijd geleden is al een stap gemaakt, door vanaf de ingang bij het parkeerterrein tot en met de de strook voorbij het tassenrek rookvrij te maken. Er hangen al geruime tijd meerdere bordjes, die dat aangeven. Tot onze verbazing wordt daar nu het meeste gerookt….Dit is dus niet toegestaan en laten we dit dan ook niet doen. Vooral op de zaterdagochtenden, wanneer de jeugd speelt, zou er eigenlijk helemaal niet gerookt moeten worden, doch we willen dit graag aan de mensen overlaten om hier verstandig mee om te gaan.
Beperk het roken tot achter de kantine of het terras en ook niet in de buurt van de kleedkamers.

De corona maatregelen hebben we ook met zijn allen goed opgepikt, en het moet niet moeilijk zijn, om het rookbeleid te coveren.
Het moet niet zo zijn, dat leden en ouders zich ergeren aan het feit, dat ons beleid hierin niet nageleefd wordt.
De slogan ‘samen lossen we dit wel op’, is nog steeds van kracht.
Bedankt voor de medewerking.

René van Zon – Voorzitter