De officiële website van
SV Zevenhoven

Even een woordje van de voorzitter

Nu er een paar weken niet zo veel gevoetbald wordt, is er mooi gelegenheid om jullie een beetje bij te praten omtrent het reilen en zeilen binnen onze mooie club. Want dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Het is voor iedereen duidelijk, dat het op alle fronten lekker loopt bij SV Zevenhoven.

Financieel zijn we een gezonde vereniging, wat uiteraard niet wil zeggen, dat we maar kunnen smijten met geld, we draaien nog steeds ieder dubbeltje ’n keer om voordat we het uitgeven.

De oliebollenverkoop heeft andermaal een kleine winst opgeleverd, waarbij we uiteraard de vrijwilligers hiervoor bedanken, alsmede Bakkerij de Kruijf.

We zijn gestart naar het onderzoeken, of het mogelijk is, om alleen cashloos af te rekenen in de kantine, dus alleen via de pin. Dit gebeurt al bij veel andere sportverenigingen, en voorkomt allerlei gedoe met kasgeld, verlichting achter de bar voor het barpersoneel. Uiteraard komen er dan voldoende pinautomaten etc. Het is nog in onderzoek, want we willen de voor -en nadelen goed tegen elkaar afwegen, doch uiteindelijk moeten we wel die kant op.

Bij de jeugd loopt het allemaal voorspoedig. De samenwerking met andere verenigingen is een succes, zoals bij het combiteam van JO17 in samenwerking met HSV ’69.

Intussen zijn er ook twee nieuwe teams gestart, JO7 en JO8, een resultaat van de grote toeloop van onze Kabouter categorie, die met zeer veel enthousiasme iedere zaterdagochtend van 09:15-10:00 bij weer en wind aan het trainen zijn.

Onze twee VR teams zijn allebei kampioenskandidaat in hun klasse en VR2 is een ronde verder bij de KNVB beker. Er wordt hard gewerkt, om de teams ook volgend seizoen intact te houden.

Ook de veterinnen komen (naast iedere week een training) regelmatig in de wei voor een vriendschappelijke wedstrijd. Een goede zaak !

De zaalcompetitie blijft zoals altijd spannend en eind april zal normaliter de kampioen bekend zijn. Uiteraard was het georganiseerde oliebollentoernooi weer een groot succes. Er is bij de zaalteams nogal eens een misverstand, dat hun sponsor verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie. Uiteraard is het aan de teams om intern af te spreken wie wat betaald, doch voor SVZ is het team het aanspreekpunt, als hier misverstanden over bestaan.

En dan iets, wat menigeen wellicht ontgaat….onder de bezielende supervisie van Krent, zijn er wekelijks allerlei andere sporten en activiteiten in onze kantine, zoals MBVO, Meer Bewegen Voor Ouderen, Sjoelen, Koersbal.

Bij de senioren draaien het eerste elftal bovenin mee, SVZ 2 knokt tegen handhaving in de 3e klasse en hoopt op een goeie eindreeks en het loopt het prima bij de ‘lagere’ elftallen. Ook doen de senioren het prima tijdens de ‘3e helft’, dat hoeft geen nadere toelichting !

De Sponsorcommissie is volop in de weer met het vullen van het stickerbord. Wellicht een goeie manier om dit nog eens onder de aandacht te brengen, wellicht is het leuk om als team een of meer plekjes op het bord in te vullen. De club is er mee gediend en de opbrengst is cruciaal voor onze verdere toekomstplannen mbt verbouwingen (toiletruimtes) en duurzaamheids projecten. Zo wordt de niet meer te herstellen CV ketel in de bestuurskamer vervangen door een warmtepomp systeem. Dus alleen nog op electra, en daar hebben we al die zonnepanelen voor nodig.

Op 28 februari is er een ploeg bezig geweest met een succesvolle belronde mbt de Vriendenloterij. Dit heeft de Vriendenloterij meer dan 40 nieuwe leden opgeleverd. Een pracht resultaat ! Degene die de meeste leden binnenhengelde is al uitvoerig gehuldigd via de website, en heeft daarmee zijn enige grote overwinning ooit behaald.

Het onderhoud van ons complex is in volle beweging, en dankzij een hoop vrijwilligers ligt het er fantastisch bij. Bezoekende clubs complimenteren ons er regelmatig voor, en volkomen terecht !

De keuken heeft een mooie opknapbeurt gehad met schitterende RVS werkbladen, en met een nieuw invalidentoilet wordt eerdaags een begin gemaakt.

Een snoeiploeg heeft onlangs alle snoeiwerk gedaan, een hele klus en Fa. Blijleven ook bedankt voor het ter beschikking stellen van de hakselaar. Onze ‘groenploeg’ is al sinds jaar en dag goed in de weer om de buitenboel er tip-top uit te laten zien.

We zetten hoog in op duurzaamheid (zie de CV Ketel), zo zijn we o.a. in samenwerking met Stibuni aan het onderzoeken, of vervangen van de huidige veldverlichting door LED (financieel) aantrekkelijk is. De Gemeente heeft een actie mbt afval scheiden, waar we aan mee zullen doen. Dit is voor SVZ een win-win situatie. Hier volgt spoedig meer nieuws over.

In de kantine hangen er intussen nieuwe geluidsboxen en is het mengpaneel aangepast, vanwege het oneigenlijke gebruik ervan, zodat niet iedereen er meer mee aan de gang kan.

De evenementencommissie is volop in de weer met allerlei activiteiten, hou de website in de gaten, want er staat het nodige aan te komen. Uiteraard kijken we alweer uit naar de goederenveiling op 4 april a.s., een belangrijke bron van inkomsten voor de club, met weer allerlei leuke koopjes.

Een punt van aandacht is telkens weer het materialenhok achter de dartmuur. Gebruikte materialen worden niet netjes terug op hun plaats gezet en dat leidt tot een hoop onnodige ergernis bij de materialencommissie. Het is en kleine moeite om het materialenhok netjes te houden lijkt me !

De Gemeente Nieuwkoop zet hoog in mbt de vitaliteit binnen onze Gemeente, en er zijn intussen al een paar meetings etc. geweest met vertegenwoordigers van alle sportclubs, accommodaties, scholen, instanties etc. etc. om de Gemeente Nieuwkoop aan het bewegen en sporten te krijgen. Dit is voor de toekomst van onze club een niet te onderschatten item, daar we meer en meer onze accommodatie en club open moeten en zullen stellen voor andere sportieve zaken, zo zijn we al jaren bezig met MBVO, Koersbal, sjoelen etc., doch ook de verkoop van de zwemabonnementen eerdaags, start van een wandeltocht in oktober, Zevenloop, verzamelpunt van een wekelijkse looptrainingsgroep etc. We zijn druk doende om te onderzoeken, hoe we de ‘samenleving’ binnen de Gemeente nog meer kunnen stimuleren om vooral maar te gaan bewegen, en er zijn tijdens de meetings al verschillende ideetjes geopperd, welke we zullen onderzoeken. Te denken valt om mensen, die het moeilijk hebben op welk gebied dan ook en door allerlei redenen niet in staat zijn om aan sport te doen uit hun isolement te halen met sportieve activiteiten. Samenwerking met allerlei instanties is daarbij van groot belang en hier horen we in de nabije toekomst nog veel meer over. De Gemeente Nieuwkoop noemt dit project dan ook het Vitaliteitsakkoord.

Dan tenslotte een item, wat bij de KNVB hoog op de agenda staat, en dat is een grote landelijke anti-racisme actie. En daarbij hoort ook intimidatie, grof taalgebruik tov medespelers –en tegenstanders, en uiteraard ook van langs de lijn. Gelukkig hebben we bij een sociale dorpsclub als SV Zevenhoven geen ernstige problemen hiermee, doch we moeten er met zijn allen wel alert op blijven, dat we de als nette club bekend staande gezellige vereniging blijven. Leuk alle aanmoedigingen van langs de lijn, doch we houden het wel netjes en met respect naar de scheidsrechters en hun assistenten, tegenstanders en begeleiding.

Ik dacht even een kort woordje op schrijven, doch het lang zit er alweer lekker in, dus houden we er nu maar mee op, daarbij alle vrijwilligers en mensen die onze club een warm hart toedragen hartelijk dankend, zonder alle inzet komen we absoluut niet waar we nu met trots staan !

René.

PS: Ik kreeg laatst nog een vraag vanuit de vereniging, of ik eventueel bereid ben om bij feestjes binnen de club op de tafel te dansen, daar kan ik kort over zijn…nee, want ik ben overigens geheel dansloos. Hier heb ik wel vervangers voor bereid gevonden, die dit eventueel waar kunnen nemen, al sta ik daar niet voor in…