De officiële website van
SV Zevenhoven

Coronamaatregelen t/m vrijdag 3 december 2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft het kabinet, vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, nieuwe maatregelen afgekondigd. Helaas raken deze maatregelen ook de sportsector en dus ook ons als vereniging.
Vanaf heden zijn tot in ieder geval zaterdag 4 december a.s. de volgende maatregelen van kracht zijn op ons sportcomplex:

  • Publiek is niet toegestaan.
    Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het sportcomplex. Denk hierbij aan trainers, coaches, teammanagers, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders, wedstrijdbegeleiders, commissiediensten en verenigingsfunctionarissen.
  • Het terras vóór de kantine is gesloten.
  • De sportkantine mag tot 20.00 uur open zijn voor iedereen die op de vereniging aanwezig mag zijn, maar iedereen van 13 jaar en ouder moet bij controle een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen.
  • We hebben de kantine in twee delen opgesplitst, waarbij we een looppad hebben om zonder controle de bestuurskamer(s) te bereiken voor scheidsrechters, coaches, begeleiders, etc. Om het ‘horeca-gedeelte’ te bereiken is een CTB vereist. Controle hierop zal gedaan worden door een extern bedrijf, welke we hiervoor hebben ingeschakeld.
  • In de kantine zijn alleen vaste zitplaatsen mogelijk.
  • Wedstrijden en trainingen zijn ook na 20.00 uur toegestaan.
  • Houd je – als je niet aan het voetballen bent – aan de geadviseerde 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).

Na de laatste update vanaf 13 november liggen de sportverenigingen onder een vergrootglas bij de overheid en dienen we strikt te handhaven. We zijn ons ervan bewust dat leden hierdoor wat betreft het kantinebezoek de dupe kunnen worden (gelukkig mogen we nog wel sporten). Na de volgende persconferentie op vrijdag 3 december a.s. weten we wellicht wat meer hoe de toekomst er uit gaat zien. Maar hoewel we optimistisch zijn, hebben we hier toch de nodige zorgen over.
Het sociale karakter van een club als SV Zevenhoven zal nu wederom op de proef worden gesteld. We hopen en verwachten van alle leden dat we ons verantwoordelijk op zullen stellen, elkaar blijven steunen en de club niet in de problemen brengt. Want hoe eerder we van deze toestanden af zijn, hoe beter.