De officiële website van
SV Zevenhoven

Respectregels

Club

Binnen SV Zevenhoven kiezen we voor een minimum aan gedragsregels, waarbij we uitgaan van “respect” en waarop we elkaar professioneel kunnen aanspreken.

Respecteer jezelf en elkaar

 • We respecteren elkaar, ook als dat anders is dan je eigen levensopvattingen en gewoontes.
  Als het anders is dan de cultuur waarin jij bent opgevoed.
  Als dat anders is dan de cultuur waarin jij leeft.
 • Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt kun je hem of haar er rustig op aanspreken.
 • Voor bezittingen en materiaal van SV Zevenhoven zijn we allemaal verantwoordelijk.

Respecteer de sfeer
Er wordt van je verwacht dat je bijdraagt aan een sfeer waarin jij en anderen goed kunnen samenwerken. Voorvallen die een goede werk- en lessfeer in de weg staan, kun je melden bij je trainer, leider of een bestuurslid. Wapenbezit en drugs zijn verboden.

Algemene regels:

 • Wij willen winnen maar niet ten koste van alles
 • Wij houden van voetbal, een mooie goal van de tegenstander is ook mooi. Je gedraagd je zowel in woord als daad sportief en correct naar trainers, assistenten, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
 • Trainers, leiders, assistenten, scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden maken het mogelijk dat wij kunnen voetballen. We hebben respect voor hun leiding. Als je het ergens niet mee eens bent kun je dat natuurlijk rustig aangeven. Wij staan altijd open voor hoe dingen beter kunnen.
 • Als ouders moedigen we aan, maar laten aanwijzingen aan spelers over aan de trainer en de coach.
 • Je bent welkom om mee te bouwen aan deze club door bijvoorbeeld af en toe kleine klusjes te verrichten. Als ouders spannen we ons in om de jeugdafdeling in stand te houden.
 • Het sportpark houden we netjes. Gooi afval zoals bekertjes, blikjes, kauwgom, sigarettenpeuken, etc. in de daartoe bestemde afvalbakken. Je fiets, scooter en/of andere voertuigen zet je in/bij de fietsenstalling en niet voor de ingang van het sportpark.
 • Toon respect voor de spullen van een ander. Als je iets vernield of beschadigd hebt, word je aansprakelijk gesteld voor de schade. Bij geweld, drugs en/of diefstal schakelen wij direct de politie in.
 • We zijn verantwoordelijk voor onze eigen spullen, SV Zevenhoven stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal.
 • Voor de veiligheid bij brand of andere calamiteiten blijven de ingang, deuren, gangen toegankelijk Je tas zet je in de daarvoor bedoelde stelling (laat hier geen waardevolle spullen in).
 • In gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur.

Deze regels zijn puur een handvat voor onze jeugd, want de jeugd is de toekomst. We mogen trots zijn met de sfeer die op- en rondom ons sportcomplex heerst. Daarnaast ziet het er altijd tip top uit en ook daar mogen we trots op zijn. Dit willen we in de toekomst ook zo houden, de aanvullende SVZ respect regels zijn dus zeker geen kritiek maar meer een opsomming van zaken die we nu goed voor elkaar hebben.