De officiële website van
SV Zevenhoven

Kledingreglement jeugd

Club

Inhoud reglement

Ieder jeugdlid krijgt van de vereniging de beschikking over een club sweater. Deze club sweaters zijn door de vereniging aangeschaft met behulp van Wim Kweekel en Sander Jansen, welke duidelijk zichtbaar zijn op de pakken met hun gezamenlijke bedrijf RGO.nu, en hun eigen bedrijven Kweekel business consultants en JBA (Jansen Business Academy).
Op deze manier willen wij als SV Zevenhoven er voor zorgen dat alle jeugdspelers er op wedstrijddagen hetzelfde bijlopen, en op deze manier een goede uitstraling voor onze club bezorgen. De pakken blijven ten allen tijden eigendom van SV Zevenhoven en worden aan het begin van het seizoen persoonlijk aan een ieder overhandigd, hij/zij is vervolgens het hele seizoen verantwoordelijk voor de sweater met zijn/haar nummer.

Artikel 1 Gebruik pakken

De door de vereniging in bruikleen verstrekte sweaters moeten gedragen worden op wedstrijd/toernooidagen & mogen bij andere SV Zevenhoven activiteiten gedragen worden. Te denken valt hierbij aan; uitstapjes naar wedstrijden & bijv. de voetbaldag. Het dragen van de pakken tijdens trainingen of in vrije tijd is dan ook niet toegestaan. Dit om de levensduur van de pakken te kunnen verlengen.

Artikel 2 Kledingcommissie

Vanuit de jeugdcommissie zal er een kledingcommissie aangesteld worden. Deze is belast met het toezicht en de coördinatie van zowel de inname als de uitgifte van de sweaters. De kledingcommissie zal ook als aanspreekpunt fungeren en als zodanig op de website vermeld worden.

Artikel 3 Uitgifte

Aan het begin van het seizoen wordt er jaarlijks een datum gepland waarop alle jeugdleden hun sweater kunnen ophalen. Alle sweater zijn voorzien van een nummer, de desbetreffende jeugdspeler is vervolgens het hele seizoen verantwoordelijk voor de sweater met dat nummer. Bij uitgifte wordt er online vast gelegd welk nummer er gekoppeld wordt aan een jeugdspeler.
Tevens zal er bij ontvangst ook een borg van €20,- contant betaald dienen te worden.

Artikel 4 Inname

Aan het einde van het seizoen wordt er vervolgens een datum gepland waarop alle jeugdleden hun sweater weer in moeten leveren. Bij correct inleveren heeft de jeugdspeler de kans om de borg terug te krijgen, onze voorkeur ligt echter bij het bevriezen van de borg tot het volgende seizoen.

Artikel 5 Beschadiging, verlies of diefstal

Bij vermissing van de sweater of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de jeugdspeler dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Te denken valt hierbij aan zichtbare vlekken, scheurtjes en/of gaten. Bij verlies/diefstal of beschadiging van de kleding is de desbetreffende speler aansprakelijk. De speler zal een vergoeding aan de vereniging dienen te betalen voor het opnieuw aanschaffen van de vermiste kleding conform de opgestelde boeteclausule.
Bij inlevering beoordeelt de kledingcommissie de staat van de kleding.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

Bij het beëindigen van het SV Zevenhoven lidmaatschap dient de sweater binnen een week na de opzegging ingeleverd te worden in de voetbalkantine bij een lid van de kledingcommissie. Mits in goede staat verkerend zal de borg contant geretourneerd worden.

Artikel 7 Boeteclausule

Indien de sweater niet meer in bezit is, of onherstelbaar beschadigd is wordt er €22,50 bij JR maat/€25,- bij SR maat in rekening gebracht bij de eigenaar.