De officiële website van
SV Zevenhoven

Corona richtlijnen

Club

In de afgelopen periode zijn er diverse nieuwsberichten met verschillende coronamaatregelen verschenen. Om het voor een ieder overzichtelijk te houden zijn onderstaande richtlijnen opgesteld, waaraan een ieder zich dient te houden:

Aanvullende maatregelen die gelden tot in elk geval 20 oktober

 • De kantine/bar is in elk geval tot 20 oktober gesloten.
 • Bij wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan en mag alleen begeleiding aanwezig zijn.
 • Bij uitwedstrijden zijn ook de rijders toegestaan. Wel is dit afhankelijk van de coronamaatregelen die bij de desbetreffende club gelden. Houd deze dus in de gaten.
 • Voor uitwedstrijden zal verzameld worden op de parkeerplaats.
 • De kleedkamers – voor zowel thuis als uitspelende teams – blijven geopend. Wel dient een ieder hier de bekende regels na te leven en zal een ieder zo snel mogelijk moeten omkleden/douchen.
 • Voor teams van Zevenhoven die uit spelen en daar niet kunnen omkleden/douchen is er de mogelijkheid om zich op de club om te kleden en te douchen.
 • De bestuurskamer is op wedstrijddagen alleen geopend voor bestuursleden om de scheidsrechters en tegenstanders te ontvangen.
 • In de rust zal er geen thee/limonade beschikbaar zijn. Zorg dus voor je eigen drinken.
 • Bij trainingen blijven de kleedkamers geopend. Wel zal een ieder zo snel mogelijk moeten omkleden/douchen.
 • De kantine is dus ook gesloten voor activiteiten als koersbal en “meer bewegen voor ouderen”.

Overige maatregelen

Algemeen

 • Blijf bij klachten (zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk) thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen, en hoest en nies in je elleboog.
 • Schud geen handen.

Sportcomplex

 • Bij de ingang van het sportcomplex of de kantine wordt iedereen van 18 jaar en ouder verzocht om zich te registreren. Dit kan door middel van het invullen van een online vragenformulier na het scannen van een QR-code of door het invullen van een papieren versie. Dit doen we i.v.m. het bron- en contactonderzoek. De ingevulde gegevens zullen niet langer dan maximaal 2 weken bewaard blijven.
 • Langs de velden dien je ook de afstand in acht te nemen conform de regels. Luidkeels aanmoedigen is niet toegestaan.

Kantine/terras

 • In de kantine zijn looproutes aangegeven waaraan een ieder zich dient te houden.
 • Houd je aan de bestel- en uitgiftepunten aan de bar in de kantine.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos of per pin.
 • Het is niet toegestaan om het meubilair in de kantine en op het terras te verschuiven.
 • Ga niet met meer dan 4 personen aan een (hang)tafel zitten.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine of op het terras te staan, zowel binnen als buiten is zitten verplicht.

Toiletten

 • Maximaal 2 personen zijn tegelijkertijd toegestaan in zowel het heren als damestoilet. Het middelste herentoilet is buiten gebruik.

Bestuurskamer

 • Per (bezoekend) team meldt zich één vertegenwoordiger in de bestuurskamer.
 • De bestuurskamer wordt alleen gebruikt voor noodzakelijke doeleinden (ontvangst scheidsrechters en bezoekende verenigingen).

Kleedkamers

 • Er is slechts één kleedkamer per team beschikbaar. Om de 1,5 meter te waarborgen wordt verzocht om in twee groepen (maximaal 8 personen tegelijkertijd) om te kleden.
 • Probeer besprekingen zoveel mogelijk in de buitenlucht te laten plaatsvinden.
 • In de rust blijven de teams bij voorkeur buiten op het veld met inachtneming van de regels.
 • Per team zijn maximaal 2 begeleiders in de kleedkamer toegestaan. Ouders mogen zich bij jeugdwedstrijden niet in de kleedkamers begeven.

Overigen

 • Het dragen van een mondkapje richting uitwedstrijden is niet verplicht, maar wordt vanuit de KNVB wel geadviseerd. Hiervoor zijn mondkapjes in de bestuurskamer aanwezig.
 • Er mag alleen gebruikt worden gemaakt van zelf meegebrachte bidons. Dit om te voorkomen dat er uit andermans bidon wordt gedronken.
 • Voorlopig zal er bij wedstrijden van het eerste elftal geen pupil van de week zijn.
 • Voorlopig zijn er geen feesten rondom wedstrijden en evenementen.

Protocollen

Volg daarnaast altijd de aanwijzingen van onze vrijwilligers op en vermijd hierbij discussies. Denk aan elkaars gezondheid en vermijd vervelende consequenties voor jezelf en de club.

Wij wensen een ieder veel voetbalplezier!

Bestuur SV Zevenhoven