De officiële website van
SV Zevenhoven

Club van Honderd

Een nieuw seizoen staat weer op het punt om te beginnen en ook de Club van Honderd is er weer klaar voor. Door middel van dit bericht willen we jullie op de hoogte houden van wat er het afgelopen seizoen zoal gebeurd is rondom de Club van Honderd.

Het aantal leden bedraagt op dit moment 136. Dit is wederom een kleine stijging t.o.v. vorig seizoen. Vanaf deze plaats willen wij ook alle leden weer bedanken voor hun bijdrage het afgelopen seizoen.

In de loop van het komende seizoen zal er binnen de Club van Honderd commissie een wijziging plaatsvinden. Andre Kroes heeft aangegeven met zijn werkzaamheden voor de Club van Honderd te gaan stoppen. Vanaf deze plaats willen wij Andre alvast bedanken voor zijn inbreng van de afgelopen jaren. Zijn opvolger zal Piet Brouwer worden die wij hierbij verwelkomen als nieuw lid van de Club van Honderd commissie.

Ook het afgelopen seizoen hebben wij weer bijgedragen aan een aantal doelen binnen onze vereniging:

  • Trainingspakken voor alle jeugdelftallen
  • Jaarlijkse sportdag voor de jeugd
  • Vervanging en opbergruimte stoelen bij de dugout’s (loopt nog)
  • Plaatsen van windschermen langs het kunstgrasveld (loopt nog)

Elders op de website is alle informatie over de Club van Honderd uitgebreid te lezen. Op de Doelenpagina kunnen jullie alle doelen zien die we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.

Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat de Club van Honderd zelf GEEN ideeën uitwerkt. Alle ingebrachte ideeën moeten door de inbrenger(s) al uitgewerkt zijn, inclusief het kostenplaatje. Op basis van dat plaatje beoordeelt de Club van Honderd het geheel en besluit positief of negatief over een (gedeeltelijke) financiering van het idee. Wanneer het idee uiteindelijk is gerealiseerd, wordt dit via de gebruikelijke weg bekend gemaakt.

De Club van Honderd bedankt jullie voor de bijdrage, de steun en het vertrouwen.
Hebben jullie op- of aanmerkingen, suggesties, nieuwe ideeën, stuur deze dan in naar ons emailadres clubvanhonderd@svzevenhoven.nl