De officiële website van
SV Zevenhoven

Bestuursupdate n.a.v. nieuwe corona maatregelen

Dinsdagavond 22 april heeft het bestuur een online vergadering gehad. Daarin zijn ook de kabinetsbeslissingen van de dag ervoor omtrent de nieuwe corona maatregelen tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in de volgende besluiten:

  • Vergunningsplichtige evenementen tot 1 september mogen geen doorgang vinden. Hierdoor gaat de Summer Beach van 1 t/m 5 juli helaas niet door.
  • Over het doorgaan van de Sportdag en het Voetbalkamp is op dit moment nog geen beslissing genomen, beide evenementen zijn niet vergunningsplichtig en vallen onder andere voorwaarden. Hiervoor worden momenteel nog een aantal zaken uitgezocht. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit direct communiceren.
  • Voor de veiling wordt naar een nieuwe datum aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen gezocht. Deze datum zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.
  • De jeugd t/m 12 jaar zal vanaf woensdag 29 april weer gaan trainen. Dit geldt ook voor jongens/meisjes die in een hoger team spelen, zij kunnen dan met een lager team meetrainen. De jeugdcommissie is momenteel bezig met het opstellen van een protocol om deze trainingen in goede banen te leiden. Zodra hierover meer bekend is wordt dit via de website en de teamapps gecommuniceerd.
  • Voor de jeugd in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar zijn we momenteel aan het onderzoeken hoe de trainingen hervat kunnen worden volgens de opgestelde richtlijnen van het kabinet. Ook hierover hopen wij zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Door het coronavirus zijn alle activiteiten binnen onze vereniging stil komen te liggen. Dit heeft ook grote financiële gevolgen. Door wegvallende inkomsten loopt de club nu al enkele tienduizenden euro’s mis. Achter de schermen worden daarom al enkele acties opgestart om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard staan wij ook open voor ideeën vanuit onze leden, hiervoor kan contact gezocht worden met iemand uit het bestuur.

Het bestuur