De officiële website van
SV Zevenhoven

Bestuursupdate (december 2018)

De eerste seizoenshelft zit er al weer op. Tijd voor een korte terugblik, maar natuurlijk kijken we ook vooruit.

Jeugd
Er wordt voor onze jeugd elk jaar weer ontzettend veel georganiseerd. Het seizoen is begonnen met een kick-off event, zodat ouders aan het begin van het seizoen goed weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. De afgelopen maanden hebben onze jeugdleden kunnen genieten van een bezoek aan FC Volendam – Jong Ajax en de Pieten zijn met Sinterklaas ook langs geweest. De jeugdcommissie heeft ook een fantastisch kookcafé georganiseerd. Op deze avond waande je je in onze kantine in een echt restaurant. Het eten werd bereid en opgediend door onze eigen jeugdleden en dat deden ze fantastisch. Zelfs zo goed, dat we dit volgend jaar gaan herhalen. In het komende half jaar staat er ook nog van alles op de planning, zoals het jeugd darttoernooi, een FIFA toernooi, een moeder-kind activiteit en uiteraard het jeugdkamp.

Behoud en nieuwe jeugd is ontzettend belangrijk voor onze vereniging. Daarom zoeken we de samenwerking met de school in Zevenhoven op om kinderen op jonge leeftijd voor voetbal te enthousiasmeren en dit jaar zijn er heel veel kabouters vol enthousiasme begonnen met voetballen.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een geweldige jeugdcommissie die hier al hun energie in steekt. Een aantal van hen heeft laten weten dat zij aan het einde van het seizoen hun tijd in andere zaken (binnen onze vereniging) gaan steken. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar versterking om te zorgen dat de jeugd kan blijven genieten van goede faciliteiten en leuke evenementen. Als je interesse hebt, laat het dan alsjeblieft aan een van de leden van de jeugdcommissie weten.

Senioren
Dankzij de terugkomst van een groot aantal oud-leden en doordat jeugdleden doorgestroomd zijn naar de senioren hebben we dit jaar weer 2 selectie-elftallen bij de heren met voor beide elftallen een prachtig begeleidingsteam. Met deze jongens en mannen hopen we te bouwen aan een herkenbare en stabiele spelersgroep bestaande uit een vaste kern met Zevenhovense spelers, waarbij jonge spelers vanuit het tweede selectie-elftal opgeleid worden en doorstromen naar het eerste elftal.

En ook bij de dames zijn er dankzij veel nieuwe aanwas en doorstroom vanuit de eigen jeugd 2 dameselftallen met een goede begeleiding die het beiden goed doen in de competitie. Laten we hopen dat we dit kunnen behouden, aangezien een mooie mix van dames en heren heel belangrijk is voor onze club.

Bij de lagere elftallen van de heren hebben we net als vorig jaar 3 elftallen.

Accommodatie en terreinen
Afgelopen zomer is het tweede veld opgeknapt. Niet alleen de complete bovenlaag is vervangen, maar er is ook een sproei-installatie aangelegd en dat heeft tijdens de hete zomer direct zijn dienst bewezen. Ondanks de extreme hitte, konden we er begin dit seizoen al op spelen. Ook maken we hiermee het leven van de groenploeg wat gemakkelijker. En dat is hard nodig, want zij brengen al heel veel uren op ons complex door om te zorgen dat alles er pico bello bij ligt. Bijvoorbeeld met het maaien, wat sinds dit seizoen met een nieuwe (tweedehands) kooimaaier gebeurt. Deze kooimaaier is zuiniger en sneller in gebruik en zorgt voor een veel mooier “maaibeeld”.

Begin dit jaar is door een groot aantal leden hard gewerkt aan de verbouwing van de kantine. De kantine is zo gezellig geworden dat het zowel op donderdag als zaterdag weer drukker is geworden en dat leden langer blijven hangen. Een prachtig resultaat! En dit smaakt naar meer. Er zijn plannen gemaakt om de toiletten op te knappen en om er een invalidentoilet aan toe te voegen. En ook voor onze verouderde keuken zijn plannen gemaakt om het op te knappen en apparatuur te vervangen. De mensen die zich aan deze verbouwing willen wagen zijn wel te vinden, maar het vergt een forse investering en deze euro’s zitten niet in de kas. We zijn langzaam aan het sparen om het te bewerkstelligen, maar het liefst zouden we de hamers, kwasten en schroevendraaiers volgend jaar tijdens de kerstvakantie (2019-2020) weer op willen pakken. Dit kan alleen als één of meerdere leden zich in willen zetten om een grote actie op te zetten om geld in te zamelen en om kleine initiatieven vanuit andere leden te coördineren. Hierbij doen we dus een oproep om je aan te melden bij het bestuur om je hiervoor in te zetten. Als niemand zich aanmeldt, zal de verbouwing nog wat langer op zich moeten wachten.

Sponsoring
Om onze waardering voor alle sponsoren te benadrukken is er in september een gezellige sponsoravond georganiseerd. Tijdens deze avond ging men de strijd met elkaar aan tijdens een sportquiz en kon men genieten van een heerlijk buffet. Ook heeft het eerste Business Club uitje van dit seizoen al plaatsgevonden. Begin november is een gezelschap aanwezig geweest bij Sparta – Jong FC Utrecht en in het voorjaar zal er nog een uitje georganiseerd worden. Leuke ideeën zijn altijd welkom!

Kantine
De kantine is dit jaar, mede dankzij de verbouwing, elke week gezellig druk. Helaas lukt het ons niet meer om alle bar- en kantinediensten met onze vrijwilligers in te vullen. Om dit op te lossen zullen alle senioren, die nog geen ander structureel vrijwilligerswerk verrichten, verplicht bar- en keukendiensten moeten draaien. Alle leden zijn hierover per brief geïnformeerd. Tijdens de ledenvergadering zijn hier al veel vragen over beantwoord, maar mocht je nog vragen hebben, wend je dan tot iemand van de kantinecommissie of tot een bestuurslid.

Feesten en evenementen
Tijdens het vorige seizoen is meerdere keren De 7e helft georganiseerd. Dit was zo gezellig en succesvol, dat er niet alleen leden van SVZ op afkwamen, maar ook leden van andere verenigingen. Helaas is dat tegen de regels en zijn wij hiervoor op de vingers getikt door de gemeente. Uiteraard zullen wij nog wel feesten blijven organiseren, maar deze feesten zijn echt bedoeld voor onze eigen leden, supporters en vrijwilligers. De afgelopen weken is het wat stiller geweest op dit vlak omdat wij eerst goed wilden weten wat er wel en niet mag, maar de komende tijd staan er weer mooie feesten op de planning. Hou de agenda dus vrij op zaterdag 2 februari en trek je meest foute après-ski outfit uit de kast op 9 maart.
Ook zal er weer, net als andere jaren, een barbecue georganiseerd worden voor al onze vrijwilligers. Alleen zal dat dit jaar aan het begin van het volgende seizoen georganiseerd worden in plaats van aan het eind, omdat er in mei/juni heel veel festiviteiten georganiseerd worden door omringende verenigingen.

Vertrouwenspersoon
SVZ wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Maar stel nu dat….. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet kon worden voorkomen. SVZ wil dit graag voor zijn en dat is dan ook één van de redenen waarom SVZ twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld, te weten Teuna van den Bergh en Monique de Kruijf. Zij hebben zich tijdens de algemene ledenvergadering voorgesteld en toegelicht in welke situaties ze je kunnen helpen en welke rol zij dan vervullen. Op een later moment zullen zij dat ook toelichten aan de jeugdleden en binnenkort zullen zij een stuk op onze website plaatsen inclusief hun contactgegevens.

Tenslotte…..
Hopen wij dat iedereen die zich betrokken voelt bij SV Zevenhoven net zo trots is op onze vereniging als wij. Wij kijken uit naar het komende jaar en hopen op veel plezier op en rond het veld. Bij deze wensen wij iedereen een fantastisch mooi 2019 en nodigen wij iedereen uit om daarop te toosten tijdens onze nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari in Sporthal De Vlijt!

Het bestuur