De officiële website van
SV Zevenhoven

Bar- en keukenbezetting

Beste leden,
We zitten met een acuut probleem. Het lukt ons niet om alle bar- en keukendiensten voor de komende periode in te vullen. Dit is heel vervelend, omdat het tot gevolg heeft dat de keuken of de bar soms eerder dan gewenst zal moeten sluiten. Hieronder staat een overzicht met de diensten die de komende periode nog niet ingevuld zijn. We hopen dat er leden of andere betrokkenen zijn die ons uit de brand willen helpen en zich opgeven om ons bar- en keukenteam een keer (of wellicht enkele keren) te ondersteunen door zich aan te melden voor deze diensten. Als je dit wilt, dan graag contact opnemen met Jacqueline Rademaker door haar een mail te sturen via jwmrademaker@hotmail.com. Graag ook aangeven als je een gedeelte van een dienst wilt opvullen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing om dit probleem op te lossen.

De diensten
5 November 13.00 – 14.30 Bar
12 November 13.00 – 19.00 Bar
19 November 12.00 – 16.00 Keuken
10 December  13.00 – 19.00 Bar
10 December 13.00 – 19.00 Keuken
17 December 13.00 – 19.00 Bar