De officiële website van
SV Zevenhoven

Back to basics

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december hebben we een filmpje laten zien. Dit filmpje hadden we enige weken daarvoor met het bestuur bekeken en de geschetste situatie was voor ons erg herkenbaar. Dat gevoel werd ook gedeeld met de andere leden tijdens de ALV en velen hebben ons gevraagd om het filmpje te delen. Het filmpje bevat een belangrijke boodschap die door iedereen gezien zou moeten worden. Vandaar de oproep aan iedereen om dit filmpje te bekijken en er eens rustig over na te denken.

Lid zijn van een vereniging en dus ook van SVZ is niet vrijblijvend. We zijn een vereniging, geen commercieel bedrijf. Als we een commercieel bedrijf zouden zijn zou de contributie vele malen hoger zijn en dan zou er ook een hele andere, veel minder gemoedelijke, sfeer zijn. Om de contributie en de sfeer te behouden zoals ze nu zijn moeten we er met zijn allen de schouders onder zetten. Geen tijd is dus geen excuus. Uiteraard is het zo dat niet iedereen er even veel tijd in wil/kan steken. Maar als je lid wordt van een vereniging dan houdt dat onlosmakelijk ook in dat je er een stukje vrijwilligerswerk voor terug doet. Iedereen! Geen enkele uitzondering. Er zijn heel veel werkzaamheden, en het is geen hogere wiskunde, dus iedereen kan zijn steentje bijdragen. Het is een kwestie van willen. Denk aan gastvrouw/heer op zaterdag in de bestuurskamer, kantinediensten, helpen bij sportdagen en nog veel meer. En ook naar je team toe heb je verplichtingen en is niet alles vrijblijvend. Het is toch van de zotte dat er teams zijn met meer dan 15 spelers die structureel elke week een tekort hebben. Aan ons wordt gevraagd om de teams groter te maken zodat er niet elke week tekorten zijn, maar het effect is dat veel spelers heel makkelijk afzeggen en dat het dus averechts werkt. Sta eens stil bij wat dit doet met het voetbalplezier van je trainer, leider en medespelers.

Vanuit het bestuur hebben we best wel zorgen als we naar de toekomst kijken. Enerzijds zijn we super trots op onze club. Ook als we ons vergelijken met andere verenigingen. Zo veel vrijwilligers, zo veel spelers die met veel plezier op het veld staan en ook de gezelligheid naast het voetbal is vaak geweldig. Tegelijkertijd zien we echter ook dat het werk door steeds minder mensen moet worden gedaan, dat teams na de training en na de wedstrijd sneller naar huis gaan, dat er minder supporters zijn langs de lijn, dat het ledenaantal bij de senioren afneemt. Dit heeft veelal maatschappelijke oorzaken. Iedereen is drukker, individualistischer, er zijn meer activiteiten en evenementen naast het voetbal en ga zo maar door.

Desondanks blijft een vereniging binnen een dorp als Zevenhoven super belangrijk. De sociale functie, de verbondenheid die we met elkaar voelen, de mooie tijden die we met elkaar beleven, de herinneringen die we samen maken. Dat moeten we behouden en dat kan alleen als iedereen zich daar bewust van is en er zijn/haar steentje aan bijdraagt. Als bestuur zijn wij op dit moment heel erg aan het nadenken hoe we die betrokkenheid en het plichtsbesef kunnen verbeteren. Wij willen ook een avond organiseren waarbij een aantal leden hierover met ons meedenkt. Als je daar interesse in hebt, dan horen wij dat graag. Meld het bij een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar bestuur@svzevenhoven.nl.

Het bestuur