De officiële website van
SV Zevenhoven

Agenda jaarvergadering donderdag 1 december

Donderdag 1 december aanstaande is in de kantine de algemene ledenvergadering (ALV). De jaarvergadering begint om 21.30 uur. De agenda voor deze avond is als volgt:

 • Opening
 • Terugblik seizoen 2015-2016 en vooruitblik seizoen 2016-2017 met betrekking tot portefeuilles:
  • Jeugd
  • Zaalvoetbal
  • Selectie
  • Kantine
  • Sponsoring
  • Dames
  • Lagere elftallen 
  • Terreinen en accommodatie
  • Extra aandacht ledenbehoud, ledenwerving, club dynamiek
 • Financieel jaarverslag 2015-2016 en begroting 2016-2017
 • Verslag kascommissie
 • Bestuursverkiezing
  • Afscheid Brigitte v/d Bos en Paul Putman
  • Toetreding Nathalie Pellegrom-van Dijk
 • Rondvraag en sluiting

Jullie aanwezigheid wordt door het bestuur op prijs gesteld!