De officiële website van
SV Zevenhoven

Aanstaande donderdag: Jaarvergadering en Sinterklaas (aanvang 20:45 uur)

Donderdag 23 november aanstaande is in de kantine de algemene ledenvergadering (ALV). De jaarvergadering begint om 20.45 uur en het streven is om 21.30 uur klaar te zijn, zodat Sinterklaas met twee van zijn pieten zijn opwachting kan maken. De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Financiën
  • Verslag kascommissie
 • Overig entiteiten
  • Terugblik 2022-2023
  • Vooruitblik 2023-2024
 • Bestuurssamenstelling
  • Aftredend: Richard de Kruijf
  • Toetredend: Jakob Stokman en Senad Rasljanin
 • Rondvraag en afsluiting

De aanwezigheid van eenieder wordt zeer op prijs gesteld en we hopen dan ook op een goede opkomst. De training van de selectie zal eenmalig om 19:30 uur beginnen.