De officiële website van
SV Zevenhoven

Business Club

Sponsoring

Algemeen
In de loop der jaren heeft SV Zevenhoven een grote groep trouwe sponsoren op weten te bouwen. Hierbij is de vraag gaan rijzen hoe we meer voor de sponsoren kunnen betekenen. Het opzetten van de Business Club is daarin voor SV Zevenhoven een nieuwe stap om u als sponsor/liefhebber van de club meer te kunnen bieden en dat is met name een zakelijk platform. Relatiemarketing is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering en daarbij zijn sport en business een krachtige combinatie. Al met al een uitstekende gelegenheid om deze krachten te bundelen in de vorm van een platform: de Business Club.

Doelstelling
Met het opzetten van de Business Club wil SV Zevenhoven haar sponsoren meer betrekken bij commerciële uitingen. De gedachte achter dit alles is om u als sponsor/liefhebber meer aandacht te geven in een business-to-business model, een zakelijk platform om elkaar handel of een dienst te gunnen (waar mogelijk). Alles met een sportieve gedachte, want sport en business is een krachtige combinatie.

Events
Door middel van laagdrempelige netwerkbijeenkomsten in de vorm van evenementen, de website en de nieuwsbrieven willen wij het zakelijke contact tussen de leden stimuleren. De activiteiten tijdens de evenementen zullen enerzijds een zakelijk karakter hebben door bijvoorbeeld gastsprekers, maar anderzijds ook gericht zijn op sport en amusement. Hoe dan ook bieden wij u een basis om in een ongedwongen sfeer ondernemers uit de regio te ontmoeten.

Kosten
De Business Club moet een toegankelijke groep sponsoren/liefhebbers van de club zijn. Hierbij horen dan ook toegankelijke kosten van € 100,00 per jaar. Per event zal er een bijdrage gevraagd worden.

Contact
Indien u suggesties of vragen heeft met betrekking tot de Business Club horen wij dat graag. U kunt daarvoor rechtstreeks terecht bij één van de commissieleden of via businessclub@svzevenhoven.nl.

  • Mario Wouters, 06-22832568
  • Erik de Groot, 06-20408246
  • Rolf Koot, 06-16602612