De officiële website van
SV Zevenhoven

Resultaat enquête

Begin dit jaar is aan alle leden via de website en Facebook gevraagd om een enquête in te vullen over vrijwilligerswerk. Maar liefst 64 leden hebben hier gehoor aan gegeven en dat heeft mooie resultaten opgeleverd.

Zo hebben wij dankzij de enquête een aantal leden gevonden die graag hun steentje willen bijdragen. Wij hebben bijvoorbeeld de jeugdcommissie kunnen versterken met twee leden, we hebben (ouders van) leden gevonden die mee zijn gegaan op voetbalkamp, die geholpen hebben bij de sportdag, die het barteam, de onderhoudsploeg en de groenploeg gaan versterken. We hebben een vaste vlagger gevonden en iemand die mee is gaan helpen om de website te beheren. Fantastisch dat er zo veel mensen zijn opgestaan om SVZ en de huidige vrijwilligers op deze manier te helpen! Vele handen maken licht werk.

Degenen die de enquête hebben ingevuld konden ook ideeën aandragen, waarvan we er al een aantal hebben opgevolgd. Zo staan alle vrijwilligers/commissies tegenwoordig op de site inclusief foto’s en contactgegevens, zodat de leden veel beter weten tot wie zij zich kunnen wenden als zij iemand nodig hebben. Bovendien is het hierdoor veel duidelijker dat er ontzettend veel vrijwilligers (nodig) zijn en worden andere leden hierdoor hopelijk ook geënthousiasmeerd om hun steentje bij te dragen. Zie www.svzevenhoven.nl/club/organisatie. Daarnaast kun je op de site onder het kopje vacatures zien wat voor functies er open staan. Zie www.svzevenhoven.nl/club/vacatures.

In de enquête is ook gevraagd hoe men er tegenover staat om (ouders van) leden te verplichten om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, omdat er op sommige vlakken een te kort aan vrijwilligers dreigt te ontstaan. Hierbij valt te denken aan schoonmaakwerkzaamheden, bar- en keukendiensten en scheidsrechter zijn. 55% van degenen die de enquête hebben ingevuld gaven aan dit een goed idee te vinden, 32% stond hier neutraal tegenover en slechts 13% vond het een slecht idee. Vanaf het komende seizoen zullen alle teams verplicht worden om een aantal keukendiensten in te vullen. Natuurlijk hadden we dit graag willen voorkomen, maar we zijn wel blij dat uit deze enquête is gebleken dat de leden hier begrip voor hebben en het ondersteunen.

De enquête kan nog steeds ingevuld worden en geeft je de mogelijkheid om met ons mee te denken via de volgende link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=222598. Het invullen kost je slechts 5 minuten. Iedereen die dit al gedaan heeft, willen we bij deze hartelijk danken!

Het bestuur