De officiële website van
SV Zevenhoven

Dankbetuiging

Uw warme belangstelling in de vorm van uw aanwezigheid, bezoek, kaarten en telefoontjes tijdens de voorafgaande periode en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en opi Gerrit Pellegrom hebben ons heel veel goed gedaan.
Het is voor ons ondoenlijk om een ieder persoonlijk te bedanken.
Daarom onze welgemeende dank langs deze weg.

Jannie Pellegrom-den Dekker – kinderen, klein en achterkleinkinderen
Vijverhof 8
Nieuwkoop